Metodické listy a materiály na podporu environmentálního vzdělávání v MŠ, ZŠ a SŠ vytvořené v rámci projektu Školní program EVVO krok za krokem - další vzdělávání pedagogů při zajišťování EVVO v MŠ, ZŠ a SŠ (nositel projektu ALCEDO – středisko volného času Vsetín, 1.12.2010 – 30.6.2012)

Projekt poskytoval pracovníkům mateřských, základních a středních škol akreditované vzdělávací programy (VP)

a metodickou podporu pro zajištění environmentálního vzdělávání a výchovy (EVVO) ve školách. Zvýšil rozsah,

kvalitu, atraktivitu a dostupnost nabídky dalšího vzdělávání s důrazem na environmentální vzdělávání, včetně

osvojení si moderních pedagogických metod a podpory celoživotního učení.

 

Pro pracovníky a vedoucí pracovníky bylo zajištěno 5 VP a metodická podpora ve formě individuálních a

skupinových konzultací a elektronických informací, respektující individuální potřeby škol. Školním koordinátorům

EVVO bylo poprvé ve Zlínském kraji poskytnuto studium k výkonu specializovaných činností v EVVO. VP

odpovídají Standardu MŠMT DVPP v EVVO. Absolventi získali kompetence pro vyhodnocování, plánování a

realizaci EVVO a její implementaci do školních vzdělávacích programů.

Metodické listy:

Připojené soubory