• Setkávání středisek ekologické výchovy, ekoporaden a organizací k EVVO.
  • Krajská konference o EVVO ve Zlínském kraji.
  • Den Zlínského kraje, program pro děti a rodiny s dětmi.