LÍSKU založil 21. března 2007 přípravný výbor složený ze zástupců Stálé oborové konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji. Ministerstvo vnitra registrovalo Lísku 25. května 2007, dne 29.5.2015 byl změněn název organizace: LÍSKA, z.s. (zapsaný spolek).

Líska je nástupnickou organizací Stálé oborové konference EVVO ve Zlínském kraji a vznikla v rámci projektu Zelená pro Zlínský kraj - environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelném rozvoji (březen 2006 - únor 2008).

Líska je skromný, houževnatý, odolný a vlídný keř, který najdete téměř v každém místě Zlínského kraje - stejně jako organizace i osobnosti v Lísce sdružené.

 

Kontaktní adresa:
LÍSKA, z.s.
Dolní náměstí 429
755 01 Vsetín

Telefon: 605 806 840

Email: infoevvo@seznam.cz

IČ: 28558863

Bankovní spojení: 216 160 994/0300


www.liska-evvo.cz
www.facebook.com/sdruzeniliska

 

 

GDPR – Ochrana osobních údajů LÍSKA 2018

Tímto plníme informační povinnost dle nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jde o tzv. GDPR (General Data  Protection Regulation), což volně přeloženo znamená nařízení o ochraně osobních údajů, které vchází v platnost 25.5.2018.

V případě potřeby a podle našich možností Vám sdělíme další informace.

Připojené soubory