Učíme se venku s LÍSKOU

 

Hlavním cílem projektu je podpořit venkovní výuku v mateřských školách, na I. stupni základních škol, ve školních družinách a střediscích volného času prostřednictvím výukových programů a metodické podpory pedagogů.

 

Obsahem projektu je vytvoření a pilotní ověření výukového programu „Učíme se venku s Lískou“ pro pedagogy MŠ, I. stupně ZŠ, školní družiny a SVČ.

Vytvoření Manuálu pro lektory a Metodiky pro pedagogy (soubor námětů pro venkovní výuku), pracovní listy, návody a sady pomůcek.

 

Vytvořit, pilotně ověřit a zajistit evaluaci 8 výukových programů v různém ročním období (podzim, zima, jaro, léto) pro různé cílové skupiny.

Podpořit přípravu, vzdělávání a rozvoj lektorů, zázemí pro společnou tvorbu programů, sdílení zkušeností, evaluaci i oslovení dalších lektorů v regionu.

 

Hrazeno v rámci projektu Ministerstva životního prostředí, 2021.

Připojené soubory