LÍSKA ve spolupráci s ALCEDEM – střediskem volného času Vsetín a Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty plánuje v ZÁŘÍ 2021 otevření nového kurzu akreditovaného specializačního studia pro školní koordinátory EVVO pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ i SVČ.

Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy je určeno koordinátorům environmentální výchovy – kvalifikovaným pedagogům

v základních, středních a mateřských školách, pedagogům volného času a vychovatelům.

Studium probíhá na základě metodického pokynu MŠMT a je akreditované MŠMT ČR.

Odborným garantem je Mgr. Iva Koutná

Plánovaný termín: září 2023 – září 2024. 

 

NÁPLŇ STUDIA

Tematické okruhy studia jsou závazně stanoveny Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO, vydaným MŠMT ČR v roce 2020. Účastníkům je přibližují zkušení pedagogové a lektoři členských a partnerských středisek LÍSKY, škol, školských zařízení, vzdělávacích institucí, UTB Zlín.

 

FORMA STUDIA

Studium má rozsah 250 vyučovacích hodin, které jsou většinou rozvrženy do 8 vícedenních modulů. Konají se v průběhu jednoho školního roku a termíny jsou vyváženě rozloženy mezi pracovní dny a dny volna. Vícedenní setkání se konají na Hájence Na Novém světě v Semetíně, terénním středisku ALCEDA Vsetín, kde je vždy zajištěno ubytování a kvalitní domácí strava s využitím místních a fairtradových surovin. Do programu jsou zařazeny výjezdy na pracoviště středisek ekologické výchovy a škol. Účastníci mají možnost se seznámit s jejich službami, programy a specifiky.

 

Nezbytnou podmínkou úspěšného dokončení specializačního studia je:

• zpracování a předložení závěrečné práce a portfólia,

• složení závěrečné zkoušky před odbornou komisí,

• aktivní účast na modulech,

• podíl na evaluaci studia.

 

Po celou dobu studia jsou pedagogům k dispozici konzultanti, se kterými je možné se radit o obsahu i formách závěrečné práce.

Portfólio obsahuje tematické práce z průběhu celého studia.

Tématem závěrečné práce je školní program EVVO, včetně ročního plánu.

 

Cena: Jedná se o formu studia s finanční spoluúčastí, kterou pokrývá účastnický poplatek ve výši 30.000 Kč/35.000 Kč pro účastníky mimo Zlínský kraj.

Poplatek zahrnuje ubytování, stravu, přípravu programu, odměny i cestovné pro lektory a soubor materiálů, které v průběhu studia účastníci obdrží.

 

Dopravu na místo konání si pedagogové vždy hradí sami.

Poplatek je možné hradit z projektu OP JAK.

 

Pokud máte zájem se studia zúčastnit, vyplňte dotazník https://forms.gle/yVurb2jEJHhYHGtw7  a my Vás budeme kontaktovat.

 

Kapacita studia je omezena, maximální počet účastníků studia je 24.

V případě dalších otázek se ozvěte: Iva Koutná, koutna.iva@seznam.cz, tel. 605 806 840

 

Těšíme se na setkávání.