V Lísce Vám poradíme:

 • Jak se zapojit do zajímavých školních projektů, např. projekty Terezy Praha, Fairtradová škola, Ekoškola, Světová škola, projekt LaNgonpo apod.
 • Jak se zapojit do sítě škol a školských zařízení Mrkvička či M.R.K.E.V. , jak získat bulletiny Bedrník a Mrkvička.
 • Jaká je nabídka akreditovaných vzdělávacích programů pro pedagogy v našem regionu. Připravíme či vyhledáme pro vás vzdělávací program na míru.
 • Jaká je nabídka regionálních osvětových akcí, kampaní, soutěží a jak se do nich zapojit.
 • Jak se objednat a kde získat informace o výukových programech, pobytech, výletech či exkurzích pro žáky.
 • Kde a jak získat finanční zdroje. Jak připravit a zpracovat projektovou žádost.

ZAJISTÍME PRO VÁS INDIVIDUÁLNÍ  I SKUPINOVÉ KONZULTACE K TÉMATŮM:

 • plánování environmentální výchovy ve škole, začlenění průřezových témat,
 • zpracování školního programu EVVO,
 • kompetence školního koordinátora EVVO,
 • realizace konkrétních aktivit ve škole, tematické a projektové dny, programy a workshopy pro rodiče s dětmi,
 • školní zahrada – plánování, zpracování projektu, výběr správných prvků pro přírodní zahradu, úprava, využití pro výuku i volnočasové aktivity, vč. architektonických návrhů zkušených architektů,
 • ekologizace provozu školy, zelené úřadování,
 • příprava, zpracování i realizace projektu na získání finančních zdrojů,
 • založení a provoz lesní školky či třídy.

Konzultace mohou probíhat individuálně, nebo pro skupinu pedagogů, sborovnu či tým školy.

DALŠÍ SLUŽBY LÍSKY PRO ŠKOLY:

 • Výukové programy, tematické dny, exkurze, výlety a soutěže pro žáky.
 • Regionální osvětové a informační kampaně.
 • Pravidelná elektronická rozesílka newsletru a metodických listů.
 • Knihovna EVVO. Prodej a distribuce metodických materiálů a publikací.
 • Kontakty na střediska ekologické výchovy a ekoporadny v regionu i ČR.
 • Konferenční a produkční servis, akce na klíč.
 • Prodej místních a fairtradových produktů.

Jsme připraveni poskytnout Vám podrobné informace k nabízeným službám.

 

Vzdělávací programy, poradenská a informační činnost LÍSKY je spolufinancována z rozpočtu Zlínského kraje.