Udělování Ceny za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve Zlínském kraji.

Nejdůležitějšími kritérii při rozhodování o udělení ceny je významný a prokazatelný dopad na dění v místě či regionu, viditelný rozvoj organizace, projektů a programů, jedinečnost a inspirativnost.

Zaslané nominace projednává řídící výbor Lísky.

Z nominovaných osobností je oceněna a vyhlášena OSOBNOST EVVO Zlínského kraje. Všechny nominované osobnosti, projekty i organizace získávají diplom s odměnou. Pořadí v kategorii 2 – 10 není určováno.