Pozorujeme a objevujeme přírodu se skřítkem Lískáčkem  

Spolu se skřítkem Lískáčkem vám předkládáme rozmanité, v praxi ověřené aktivity, při kterých si můžete s dětmi povídat, spolupracovat, radovat se a prožívat úspěchy i nezdary, ale především se vzájemně poznávat a být spolu.  Čeká vás společně strávený čas, věnovaný aktivní činnosti, komunikaci a poznávání dětí, kdy se můžete se stát průvodcem, rádcem i účastníkem, pozorovat, jak se u dětí rozvíjí dovednosti, zájmy, schopnosti, znalosti i postoje. Uvidíte, co děti cítí, co je baví, co se jim líbí i co ne, jak se chovají v různých situacích. Stejně tak je společný čas příležitostí pro děti poznat své rodiče, objevit jejich znalosti, zažít pocit hrdosti na to, co dovedou, vytvořit si své vzory a hrdiny. Nakonec se vám takto prožité společné chvíle mnohonásobně vrátí. Pokud se budete dětem pravidelně věnovat, nabízet jim společné zážitky a budete o nich mluvit, vznikne mezi vámi trvalé pouto, které vydrží až do dospělosti.

Průvodcem činností ve všech ročních obdobích je skřítek Lískáček a jeho kamarádi Jitka a Tomáš. Struktura je zvolena s maximální vnímavostí pro potřeby malých dětí a zahrnuje všechny potřebné informace, jako jsou pomůcky, vymezení místa i času, pečlivé popsání postupu práce i nezbytné teorie, jako taháku pro dospělé. Ikonky vám pomohou při orientaci. Každý list je uveden kouzelným příběhem skřítka Lískáčka a dětí, lákající k objevování, bádaní, tvoření či pokusům.

Věříme, že v Lískáčkových listech najdete praktického pomocníka pro každodenní společné zážitky s dětmi.

 

Náměty s příběhem ke stažení 

Připojené soubory