LÍSKA sdružuje skupinu zkušených lektorů a konzultantů. Zde najdete jejich profily i s uvedením témat, která lektorují či k nim poskytují konzultace, včetně kontaktů. Pokud budete potřebovat další informace, napište koordinátorce: koutna.iva@seznam.cz

Připojené soubory

Z obsahu

Články

Mgr. Barbora Duží, Ph.D.

V současné době pracuje v Ústavu geoniky, AV ČR v.v.i. , oddělení environmentální geografie v Brně. Zároveň působí na volné noze jako OSVČ. Řadu zkušeností získala dlouholetou prací na VIS Bílé Karpaty, o.p.s. Je členkou LÍSKY.

Pavlína Gášková

Lektorka DVPP: zaměření na EVVO, výtvarné a rukodělné činnosti. Lektorka specializačních studií pro koordinátory EVVO. V současné době založila a vede pobočku studijního centra Basic ve Vsetíně.

Mgr. Monika Havlásková

Pracuje od podzimu 2011 jako ředitelka Střediska volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace. Od roku 1997 byla vedoucí Žabky – centra ekologické výchovy při SVČ Klubko, p.o. Kromě ředitelských povinností se také věnuje v rámci časových možností praktické ekologické výchově a vzdělávání pedagogů. Působí jako externí lektorka a konzultantka pro LÍSKU, z.s.

Mgr. Iva Koutná

Pracuje jako projektová manažerka v LÍSCE, z.s. i jako samostatná lektorka pro školy, neziskové organizace a veřejnou správu. Vzdělávací programy připravuje a vede od roku 1991.

Mgr. Marie Kordulová

Pracuje v jako metodik vzdělávacích programů v LÍSCE, z.s. i jako samostatná lektorka pro školy a vzdělávací zařízení. Vzdělávací programy vede od roku 1996.

Mgr. Lenka Pavelčíková

Pracuje jako vedoucí Přírodovědného centra TRNKA při DDM Uherské Hradiště. Od roku 2007 připravuje a realizuje environmentální výukové programy, vzdělávací akce, akce pro veřejnost a osvětové kampaně.

Marie Petrů, DiS

Pracuje jako projektová manažerka ve Vzdělávacím a informačním středisku Bílé Karpaty, o.p.s. i jako samostatná lektorka.

Mgr. Irena Pořízková

Členka LÍSKY, z.s.

PhDr. Jaroslava Ševčíková

Pracuje jako učitelka přírodovědných a společenskovědních předmětů na základní škole, je členkou LÍSKY, z.s.