Metodické listy na podporu environmentální výchovy a vzdělávání ve školách a organizacích připravujeme v Lísce od září 2009 jako součást elektronické rozesílky. V současné době je k dispozic téměř 100 metodických listů v elektronické podobě. Některé z nich jsou tematicky vázány na osvětové kampaně Lísky.

Vzdělávací projekt Školní program EVVO krok za krokem – další vzdělávání pedagogů při zajišťování EVVO v MŠ, ZŠ a SŠ poskytl potřebné zázemí pro zpracování 25 nových metodických listů, dopracování původně zpracovaných listů, grafickou úpravu, ilustrace a tiskové vydání souboru do podoby manuálu Příroda ve škole – společně do přírody. Manuál obsahuje 45 zajímavých námětů pro činnost s dětmi a 4 tematické speciály k významným dnům v kalendáři – Den stromů, Den Země, Den bez aut a Mezinárodní den ptactva.

Projekt „Školní program krok za krokem – další vzdělávání pedagogů při zajišťování EVVO v MŠ, ZŠ a SŠ“, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/03.0016, www.alcedo-vsetin.cz