Na základě svých stanov LÍSKA:

  • podporuje vzájemnou výměnu zkušeností a znalostí svých členů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty,
  • zprostředkovává příjem a šíření aktuálních informací zvenčí, výměnu informací mezi členy, iniciuje a podporuje spolupráci,
  • zastupuje, obhajuje a prosazuje společné zájmy členů ve vztahu ke krajským orgánům státní správy, k partnerským organizacím, k dárcům a sponzorům,
  • napomáhá udržování pospolitosti a poskytování vzájemné podpory mezi členy Lísky,
  • přijímá vnitřní pravidla a standardy pro činnost členských organizací a tím zvyšuje kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů, vytváří podmínky pro zapojení a vstup dalších organizací do Lísky.

 

Připojené soubory