Líska připravuje pro školy, organizace, děti i dospělé a širokou veřejnost osvětové kampaně na zajímavá aktuální témata.

Poskytneme Vám rady a informace k tématu, metodické listy pro práci s dětmi, pozveme Vás na programy, výstavy, semináře a exkurze, čekají Vás soutěže i zajímavá setkání na mnoha místech našeho regionu.

 

Jak na to?

• vyhlášením soutěže,
• přípravou přednášky, seminářů a besed, exkurzí a vycházek,
• promítáním tematických filmů,
• nabídkou výukových programů pro školy,
• pozváním na slavnost, piknik či snídani,
• v případě podpory fair trade se můžete domluvit s místní kavárnou či čajovnou, zda by nechtěli v daném termínu  prodávat mimo jiné i zboží s označením fair trade,
• můžete také přispívat svými zkušenostmi, příběhy, příklady dobré praxe, postřehy nebo i odbornými názory, poradenstvím či náměty na aktivity na facebookovém profilu kampaní, viz odkazy na www.liska-evvo.cz
• umístěním banneru kampaně na váš web,

• sdílení akcí na vašem FB, webu apod.

 

CO MUSÍTE PRO ZAPOJENÍ UDĚLAT:

Pošlete přes google formulář https://forms.gle/sgxVfMRsKPzvQFLM9 základní info o akci v dané kampani, ideálně min. 14 dnů před zahájením dané kampaně:

 

Nejjednodušším způsobem je sdílet příspěvky na sociálních sítích a přispívat svými zkušenostmi, příběhy, příklady dobré praxe, postřehy nebo i odbornými názory na facebookovém profilu kampaní.

Vaše pozvánky a letáčky k akcím v rámci kampaní, kterými se chcete připojit zasílejte na infoevvo@seznam.cz HESLO: kampaně

Kalendář kampaní  v roce 2021:

Poctivě vyrobené – podpora místní udržitelné ekonomiky ve Zlínském krajiceloročně

Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené – podpora Fairtrade, celoročně

 

Ptáci - žijí tady s námi, 1.4. - 2.5.2021

Garant: Centrum ekologické výchovy Žabka při SVČ Klubko Staré Město, p.o.

 

Přírodní zahrada – příroda pod našimi okny, 1.5. – 30.6.2021

Garant: Centrum Veronica Hostětín/Přírodovědné centrum Trnka při DDM Šikula Uherské Hradiště

 

Stromy a my, 15.9. – 31.10.2021

Garant: Park Rochus, o.p.s., Uherské Hradiště

 

Připojené soubory

Bannery kampaní ke stažení: