Z farmy na náš stůl, aneb zdravě - hravě o původu a zpracování potravin

Podpora pochopení zásad bezpečnosti potravin a zdravé výživy.

Aktivity projektu:

Dvouhodino­vý výukový program pro děti na I. stupni ZŠ a ve školních družinách či letních táborech. Děti se pro­střednictvím velké deskové hry sezná­mí s důležitými pravidly při přípravě a skladování potravin a připraví si zdravou svačinku.

Kontakt: infoevvo@seznam.cz

 

Nabídka výukového programu pro školy:

 

Materiály vytvořené v projektu ke stažení:

 

Ukázkový videospot o programu:

 

 

 

Doporučené materiály k tématu:

Leták "Pět klíčů k bezpečnému stravování"

http://www.khsbrno.cz/katalog/souodkaz/hv/5_klicu_k_bezpecnemu_stravovani.pdf

 

Video "Pět klíčů k bezpečnému stravování"

Video názorně vysvětluje základní hygienická pravidla při manipulaci s potravinami.

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ve spolupráci s Kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO) v ČR připravily pro spotřebitele českou verzi videa WHO „Pět klíčů k bezpečnému stravování“.

http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/bezpecnost-potravin/informacni-centrum-bezpecnosti-potravin/video-pet-klicu-k-bezpecnemu-stravovani.html

Cílem videa je ukázat spotřebitelům, že ačkoli potraviny mohou obsahovat nebezpečné mikroorganismy, které způsobují zdravotní potíže jako je žaludeční nevolnost, zvracení, průjem, horečka a dokonce i smrt, je možné se těmto mikrobům účinně bránit.

Světová zdravotnická organizace (WHO) zformulovala základní hygienická pravidla při manipulaci s potravinami do tzv. „Pěti klíčů k bezpečnému stravování“.

Pět klíčů k bezpečnému stravování:

1. Udržujte čistotu
2. Oddělujte syrové a uvařené pokrmy
3. Pokrmy důkladně vařte
4. Potraviny uchovávejte při bezpečných teplotách
5. Používejte nezávadnou vodu a suroviny


Video „Pět klíčů k bezpečnému stravování“ je určeno široké spotřebitelské veřejnosti, které názorně vysvětluje, že nákazám z potravin lze předcházet z prostředí domova jednoduše - dodržováním těchto základních hygienických pravidel.

I v roce 2019 nabízíme školám výukový program o původu a zpracování potravin Z farmy na náš stůl, aneb zdravě - hravě o původu a zpracování potravin
Kontakt: infoevvo@seznam.cz

Připojené soubory