LÍSKA nabízí akreditované vzdělávací programy - semináře, terénní i tematické exkurze, workshopy, kurzy, konference pro pedagogy mateřských, základních a středních škol a školských zařízení ve Zlínském kraji i pracovníky a dobrovolníky neziskových organizací..

Dlouhodobě se specializuje na vzdělávání koordinátorů environmentální výchovy ve školách. Akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, Č.j.: MŠMT – 16011/2019 – 1 ze dne 11.3.2019

Témata pro mateřské školy, školní družiny, střediska volného času, NNO

Studium k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy – školní koordinátor EVVO v MŠ (250 hodin)

Rozšiřující studium pro školní koordinátory EVVO v MŠ
 

Učíme se s POLY (polytechnické vzdělávání)

EVVO v kostce

Školní přírodní zahrada

Projektové dovednosti (nejen) v EVVO

Ekologizace provozu školy v praxi

Výtvarné a rukodělné činnosti
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (OSV)
 Projektová a tematická výuka v EVVO 
 Praktická péče o zahradu s dětmi (60 hodin)
  Lektorské dovednosti 
  Formy a metody výuky k rozvoji přírodovědné gramotnosti v MŠ a ZŠ (polytechnické vzdělávání)
   Učíme se venku

 

Témata pro základní a střední školy, střediska volného času, školní kluby, NNO

Studium k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy – školní koordinátor EVVO v ZŠ, SŠ, SVČ (250 hodin)

Rozšiřující studium pro školní koordinátory EVVO v ZŠ, SŠ, SVČ

Lektorské dovednosti

EVVO v kostce

Učíme se venku

Metody a formy výuky

Školní přírodní zahrada

Projektové dovednosti (nejen) v EVVO

Ekologizace provozu školy v praxi

Výtvarné, rukodělné a řemeslné činnosti
 Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (OSV)
  Projektová a tematická výuka v EVVO 
  Praktická péče o zahradu s dětmi (60 hodin)
  Formy a metody výuky k rozvoji přírodovědné gramotnosti v MŠ a ZŠ (polytechnické vzdělávání)

 

Akreditované vzdělávací programy pro tzv. ŠABLONY:

• polytechnické vzdělávání,

• environmentální vzdělávání,

• vzdělávání na školní zahradě,

• osobnostně profesní rozvoj pedagogů

• metody a formy výuky, projektová výuka.

 

 

Účastníci vzdělávacích akcí LÍSKY získají osvědčení a zajímavé tematické materiály. Seznámí se s publikacemi, metodikami a pomůckami. Většina z nich je k zapůjčení v knihovně LÍSKY.

Aktuální nabídku a pozvánky zveřejňujeme v rozesílce LÍSKY, na webu http://www.liska-evvo.cz/doc/ seminare-a-kurzy-pro-ucitele a FACEBOOKU.

Dokážeme připravit akreditovaný seminář nebo exkurzi na míru skupině pedagogů či pro sborovnu, vytvořit tematickou sadu pomůcek (EVVO, polytechnika).

Informace: infoevvo@seznam.cz, 605 806 840