Příroda je to nejlepší hřiště na světě!
Inspirujeme rodiny, aby trávily s dětmi více času venku.
 
 
HRAVÝ HERBÁŘ
 
Učíme se venku - škola doma
 
Příhody ze zahrady lišky Bystroušky
Kolegové v Přírodovědném centru Trnka při Domu
dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti vydávají
na pokračování Příhody ze zahrady lišky Bystroušky.
Pracovní listy najdete na www.ddmsikula.cz
KONTAKT: lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz