LÍSKA připravila pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání, projekty škol formou zjednodušeného vykazování, tzv. „šablony“ i další projekty škol a školských zařízení akreditované vzdělávací programy pro pedagogy i zajímavé aktivity pro žáky v tématech Polytechnické vzdělávání, Environmentální vzdělávání a výchova (EVVO), Rozvoje občanské angažovanosti žáků a Rozvoje podnikavosti a kreativity dětí a žáků.

 

Kontakt: koutna.iva@seznam.cz

 

Programy, projektové dny a exkurze pro žáky

http://www.liska-evvo.cz/doc/programy-a-souteze-pro-zaky

 

Polytechnické vzdělávání v MŠ

http://www.liska-evvo.cz/doc/jak-ucit-poly-6

 

Vzdělávání v zahradě

http://www.liska-evvo.cz/doc/jak-na-skolni-prirodni-zahradu

 

Učíme se venku

http://www.liska-evvo.cz/doc/ucime-se-venku-1