Stromy a my

Již 11. ročník kampaně Stromy a my.

15.9. - 31.10. 2021

Koordinátor: LÍSKA, z.s.

Garant: Park Rochus, o.p.s., Uherské Hradiště

Během kampaně se zaměříme na sdílení informací a námětů, které vás mohou inspirovat k oslavě přírody a především stromů. Do kampaně se můžete zapojit i vy - stačí se zapojit do aktivit, které budou probíhat v regionu, nebo připravit aktivity vlastní:
- výsadba stromů a keřů
- ukázky sklizně, zpracování, využití plodů stromů
- soutěže: výtvarné, fotografické, znalostní
- výukové a osvětové programy pro školy či veřejnost
- školní projektový den
- stromová slavnost či happening
- vycházky a exkurze
- úklid části lesa či parku
- výstavy, vernisáže, expozice
- vytvoření naučné stezky k poznávání stromů
- tvořivé dílny: např. strom jako zdroj dřeva – práce se dřevem, výroba ptačích krmítek, budek apod.
- sdílení informací na webu, formou letáku, článku o stromech
- vydání tiskoviny (říkánky, omalovánky apod.)
a další

Významnou celostátní akcí je anketa Strom roku 2021, více na http://stromroku.cz/

Připojené soubory

Metodické listy a náměty: