LÍSKA, z.s.

Jsme nevládní neziskovou organizací, která již desátým rokem působí v našem regionu v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

Naší společnou vizí je občanská společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a přispívají k jeho zachování pro další generace.

Posláním Lísky je vytvářet zázemí pro environmentální vzdělávání a výchovu ve Zlínském kraji, poskytovat a podporovat příklady jednání v souladu s udržitelným rozvojem.

Upozorňujeme

Den pro přírodu na Hradě Malenovice 10.6.2016

https://www.youtube.com/watch?v=OL5KR5AvKfs

 

Aktuální fotografie z akcí Lísky

http://evvo-liska.rajce.idnes.cz/

Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

Najdete nás

Podporujeme

V Lísce podporujeme aktivity, se kterými máme osobní zkušenost a víme, že pomáhají potřebným a mají velmi pozitivní dopad na lidské zdraví, přírodu a krajinu. Proto doporučujeme především tyto prospěšné projekty:

Občanská iniciativa Skutečně zdravá škola

Líska je místním podporovatelem fair trade.

KORUNKA LUHAČOVICE vznikla po několikaleté usilovné práci na benefičních projektech. Mezi hlavní cíle patří pomoc nemocným a opuštěným dětem především ve Zlínském kraji a nejbližším okolí. 

Světluška provází děti a dospělé s těžkým zrakovým postižením na jejich cestě k samostatnosti.

Dobrý anděl

Nadační fond DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám s dětmi, které postihla rakovina nebo jiné závažné onemocnění. Šíříme myšlenku Dobrého anděla a pomáháme oslovit a získat další Dobré anděly.

Česko proti chudobě

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít.

 

Čalantika – centrum pro vzdělávání a volný čas v Bangladéši

Centrum Čalantika je jméno chudinského slumu v bangladéšské metropoli Dháce, kde žije více než 12 tisíc lidí. Čalantika je však také název centra pro vzdělání a volný čas, které poskytuje základní vzdělání dětem z velmi chudých poměrů a podporuje je v tom, aby začaly chodit do školy a své vzdělání úspěšně dokončily. Centrum nabízí vzdělání také rodičům a opatrovníkům dětí, zlepšuje životní i pracovní podmínky rodin a je oporou celé místní komunitě.

http://www.calantika.cz/

 

Řekněte společně s námi NE palmovému oleji v ČR.

LÍSKA je členem Koalice proti palmovému oleji.

http://stoppalmovemuoleji.cz/index.php

https://www.youtube.com/watch?v=7H9G_j7JATg

Zajímavosti

Líska pokračuje v regionálním projektu POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji (duben – listopad 2015)

Cílem projektu je podpořit udržitelnou místní ekonomiku založenou na využívání přírodního a kulturního dědictví regionu, tradičních a environmentálně šetrných výrobků. V rámci projektu proběhne Mapování veřejného mínění spotřebitelů, setkání organizací, které se zabývají podporou místních výrobců, 2. ročník soutěže o titul Regionální výrobce podporující místní ekonomiku, workshop pro regionální výrobce - účastníky soutěže na téma udržitelný a „zelený“ marketing (ve spolupráci s UTB Zlín), Den otevřených dveří u výrobce v regionu, osvětová akce Poctivě vyrobené se zapojením podpořených výrobců. Vydáme další 2 čísla novin Poctivě vyrobené. Informace na www.poctivevyrobene.cz a FB profilu Poctivě vyrobené.

Projekt je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje v Podprogramu „Podpora ekologických aktivit v kraji“ v roce 2015 (PF04-15).


Vsetín proti chudobě - Vsetínské školy pro lepší svět

Vsetín, 21. září 2015 - Žákovské sympózium o globálních problémech uspořádalo v rámci celostátní kampaně Česko proti chudobě město Vsetín spolu s LÍSKOU, základními školami Rokytnice a Sychrov a Agenturou pro rozvoj pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.

V letošním ročníku se účastníci sympozia, žáci šesti vsetínských základních škol, rozhodli darovat finanční prostředky na nákup technologií pro čištění vody v Afghánistánu, protože věří, že čistá pitná voda je základní potřebou, na kterou by měl mít nárok každý obyvatel naší planety. Vybírali z pěti rozvojových projektů, které nejprve sami připravili pro pět programových zemí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky: Etiopie, Bosna a Hercegovina, Mongolsko, Moldavsko a zmíněný Afghánistán.

Na základě zjištění, že aktuálně není otevřen žádný projekt na podporu technologií pro čištění vody v Afghánistánu, vybrali pracovníci LÍSKY z dalších návrhů žáků  a zaslali dar organizaci Člověk v tísni: částka ve výši 4.500 Kč je určena na pořízení pumpy na čistou a zdravou vodu v Etiopii, částka 600 Kč na osvětovou kampaň postavte si svoji latrínu v Angole, www.skutecnydarek.cz.

Partnerem akce byla již potřetí firma eSPORTS.cz

V roce 2014 proběhlo Žákovské sympózium o globálních problémech  (22. října) v budově Maštalisek. Žáci pěti vsetínských škol společně vybrali 2 projekty, na které byla zaslána finanční podpora:Projekt Krmte hladové, Zimbabwe, částka 3.000 Kč, www.krmtehladove.cz

a Slumové centrum Čalantika, podpora vzdělávání dětí nákupem pomůcek, částka 4.500 Kč,http://www.calantika.cz/

V roce jsme 2013 jsme podpořili kampaň Česko proti chudobě akcí Vsetínské školy pro vodu (4.10.2013). Děti vsetínských škol přepravily 393 litrů vody, což firma eSports Vsetín ohodnotila částkou 5.000 Kč. Účastníci pak sami rozhodli, jaký projekt podpoří. Celá částka byla zaslána na účet ADRY, pro slum Čalantika v Bangladéši


 Líska ukončila projekt Jak učit POLY - rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání v mateřských školách (červen 2014 – červen 2015).

Hlavním cílem projektu bylo podpořit profesní rozvoj učitelů, vedoucích a řídících pracovníků mateřských škol v oblasti kurikulární reformy prostřednictvím dostupných, kvalitních a zajímavých vzdělávacích programů a stáží pro oblast polytechnického vzdělávání.  Pro pedagogy mateřských škol máme 10 nových akreditovaných vzdělávacích programů, 7 metodických sad pomůcek (země, voda, vzduch, slunce, řemesla, zahrada a materiály), sborník 70 metodických listů (země, voda, vzduch, slunce, řemesla, zahrada a materiály), sborník tematických celků - příkladů dobré praxe z MŠ a deník ze stáží v 8 mateřských školách.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Líska ukončila projekt  Vzdělávání pedagogů MŠ zaměřené na praktickou regionální polytechnickou výchovu - JAK FUNGUJE SVĚT (červen 2014 –  červen 2015) 

Cílem projektu byla podpora profesního rozvoje pedagogů mateřských škol v oblasti praktické regionálně zaměřené polytechnické výchovy rozšířením nabídky akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vytvořením lektorského kurzu s možností expanze polytechnicky orientovaných programů do dalších mateřských škol. Příjemcem projektu byla Lipka Brno.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky


Líska ukončila projekt Bezpečně a zdravě do života – rozvoj kompetenci v základním a středním vzdělávání (1.9.2014 – 31.7.2015)

V projektu jsme vytvořili akreditované vzdělávací programy, workshopy, pomůcky a poskytli metodickou podporu pro rozvoj vzdělávání v oblastech dopravní výchova a zdravý životní styl v návaznosti na cíle RVP ZV, RVP GV a RVP SOV. Vše s cílem zvýšit porozumění obsahu a pojetí dopravní výchovy a vzdělávání k zdravému životnímu stylu, posílit klíčové kompetence žáků, profesní kompetence pedagogů a dalších pracovníků, zlepšit podmínky k využívání moderních metod a pomůcek i motivovat k dalšímu vzdělávání a spolupráci. Líska zajistila jednu z 5 klíčových aktivit: Zdravá a bezpečná škola. Pro účastníky jsme vytvořili sady pomůcek a metodických textů. Nositelem projektu bylo Středisko volného času Klubko Staré Město, p.o.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Vydali jsme pro Vás tematické noviny Poctivě vyrobené (1-5) http://www.liska-evvo.cz/doc/poctive-vyrobene a Cesty za poklady ve Zlínském kraji.

Podpořte nás

Klub LÍSKY

Líbí se vám programy a činnosti LÍSKY?

Máte rádi přírodu, tradice a kulturu (nejen) Zlínského kraje? Přidejte se k nám, pokud si přejete, aby děti i dospělí byli více venku, rozuměli životnímu prostředí a pomáhali o ně pečovat.Staňte se členem Klubu LÍSKY. Svým členstvím podpoříte lískové programy, stanete se součástí dění  a zároveň dáte všem najevo, že nám fandíte stejně jako dalších 60 členů.

www.liska-evvo.cz/doc/klub-lisky

Naši partneři

Hybaj
logo partnera - 14-15
Za férovou čokoládu
UTB FMK
logo partnera - Lilie
logo partnera - město Vsetín
esports
Envicentrum
logo partnera - škola Rokytnice
logo partnera - Zkola