V rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově byl vytvořen Československý sborník příkladů dobré praxe environmentální výchovy na základních a středních školách.

Informace o projektu a sborník je k dispozici na stránce projektu www.kr-zlinsky.cz (Sekce Rozvojové projekty) a dále na www.zkola.czwww.cea.sk awww.spirala.sk.

S případnými dotazy k výstupu či projektu se můžete obracet na jeho odborné koordinátory Mgr. Jiřího Štěpána (jiri.stepan@kr-zlinsky.cz) a Mgr. Richarda Medala (medal@changenet.sk)  

Připojené soubory