LÍSKA a její členské organizace připravují vzdělávací akce pro dospělé.

Kalendáři akcí najdete pozvánky na akce v regionu i pozvánky dalších organizací v jiných krajích. V případě zájmu Vám připravíme vzdělávací akci na míru, podle potřeb Vaší organizace.

Témata:

- řízení organizace

- public relation, marketing

- facilitace malých skupin

- psaní a řízení projektů

- týmová spolupráce

- osobní rozvoj

- prezentace, komunikace

- zelené úřadování

- fair trade

 

Pro zájemce je k dispozici knihovna EVVO.

Zajišťujeme prodej a distribuci metodických materiálů a publikací.