Vzdělávací kurz Praktická péče o zahradu společně s dětmi. Akreditováno MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Cyklus seminářů zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou přípravu pedagogů na plánování zahrad, jejich údržbu a efektivní organizaci práce na nich. Účastníci kurzu jsou seznamováni s moderními trendy a technologiemi šetrnými k přírodnímu prostředí i jejich rozpočtu.

Rozsah: 60 hodin, rozloženo do 4 dvoudenních akcí (modulů) + samostudium a konzultace.

Kurz je ukončen prací na téma péče o zahradu. Absolventi získají kvalifikační osvědčení,

Termíny modulů (únor 2016 –  květen 2017):  

téma Jaro (26.- 27.2.2016, Hájenka Semetín),

téma Léto (1.-2.7.2016, Envicentrum V. Pole),

téma Podzim (22.-23.9.2016, Envicentrum V. Pole)

téma Zima (9.-10.3.2017, Hájenka Semetín).

Při posledním setkání, Zima, bude vyhrazen prostor pro prezentace prací účastníků.

Co můžete od kurzu očekávat?

  • Kvalitní akreditovaný vzdělávací program se špičkovými lektory s důrazem na ověřené postupy, praktické využití, individuální přístup a pestrou paletu metod a forem vzdělávání.
  • Metodickou a informační podporu, skupinové a individuální konzultace po celou dobu studia.
  • Metodickou a informační podporu po ukončení studia na www.liska-evvo.cz
  • Skripta Praktická péče o školní zahradu společně se žáky, publikaci Živá zahrada, publikaci 100 tipů pro přírodní zahradu a další materiály.
  • Odpovídající prostředí, zázemí a vybavení.
  • Jedinečnou skupinu stejně naladěných lidí, inspiraci a vzájemnou podporu.
  • V programu plánujeme návštěvu přírodních zahrad, praktické workshopy, například zhotovení prvku na zahradě, praktické činnosti a péče o zahradu atd.

Podmínky absolvování kurzu:

  • 80% účast na přímé výuce (chybějící hodiny budou nahrazeny zpracováním případových studií a výukových textů k danému tématu),
  • odevzdání a obhajoba závěrečné práce.

Cena: 2.800 Kč (zahrnuje náklady na ubytování a stravu, dopravu během modulů, poměrnou část nákladů na organizaci), částka bude v plné výši uhrazena před zahájením kurzu.

Dopravu na místo modulů si zajišťují a hradí účastníci samostatně.

Garant kurzu: Mgr. Marie Kordulová

Kontaktní osoby:

Mgr. Iva Koutná, koutna.iva@seznam.cz, 605 806 840

Michaela Hlinská, infoevvo@seznam.cz, 604 650 109, organizační garant kurzu, informační podpora

 

Podpořeno Státním fondem životního prostředí v rámci projektu „Ekoton – vzdělávání pro podporu biologické rozmanitosti“.