Partnerské a spolupracující organizace LÍSKY.

ALCEDO – středisko volného času Vsetín, www.alcedovsetin.cz

ARPOK, o.p.s., Olomouc, www.arpok.cz

Austin Detonator s.r.o. Vsetín, www.austin.cz/

AVIS - elektronika s.r.o., Josef Spitzer, Vsetín, www.avisvs.cz/cz/1-home.html

CEST FEST, https://cestfest.cz/

Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí, Valašské ekocentrum, https://www.ochranci.cz/

Dům kultury Vsetín, http://www.dkvsetin.cz/

Envicentrum Pro krajinu, Vysoké Pole, http://www.prokrajinu.eu/

Fairtrade Česko a Slovensko, https://fairtrade-cesko.cz/fairtrade/standardy-fairtrade/

Hybaj, s.r.o., dětská venkovní hřiště a venkovní fitness, http://www.hybaj.cz/

Chaloupky, o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, https://www.chaloupky.cz/ 

Klub LÍSKY, www.liska-evvo.cz/doc/klub-lisky

Korunka Luhačovice, http://korunkapomaha.cz/

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, https://www.lipka.cz/

Místní akční skupina MAS Hornolidečska, www.mashornolidecska.cz/

Místní akční skupina MAS Horní Vsacko, www.masvhv.cz/

Místní akční skupina MAS Střední Vsetínsko, http://masstrednivsetinsko.cz/

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnícká škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, https://www.mgvsetin.cz/ 

Masarykova veřejná knihovna Vsetín, https://www.mvk.cz/

Město Valašské Klobouky, www.valasskeklobouky.cz

Město Vsetín, www.mestovsetin.cz

Město Zlín, www.zlin.eu

Muzeum regionu Valašsko, www.muzeumvalassko.cz/

Nadace Proměny Karla Komárka, www.nadace-promeny.cz/

NaZemi, Brno, https://www.nazemi.cz/cs

Papírnictví Olšák, Vsetín, https://olsak.cz/

Povodí Moravy, s.p., www.pmo.cz/

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z.s., Praha, www.pavucina-sev.cz

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., www.slunakov.cz

SOFIA – portál pro další vzdělávání dospělých a DVPP ve Zlínském kraji, www.zkola.cz , sofia.zkola.cz/

Spolek přátel hradu Lukova, o.s., www.hradlukov.cz

Střední škola KOSTKA, Vsetín, www.kostka-skola.cz/

Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, www.mesitstredniskola.cz/cs

TEREZA, vzdělávací centrum Praha, terezanet.cz/cz

TG TISK s.r.o., Lanškroun, www.tgtisk.cz/

Toulcův dvůr, Středisko ekologické výchovy, Praha, www.toulcuvdvur.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, https://ft.utb.cz/

Učíme se venku, https://ucimesevenku.cz/

Zlínský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, odbor školství, mládeže a sportu a oddělení neziskového sektoru Kanceláře hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje, www.kr-zlinsky.cz/

ZOO a zámek Lešná, www.zoozlin.eu/

ZŠ Vsetín, Ohrada, www.zsohrada.cz/

ZŠ Vsetín, Rokytnice, www.zsrokytnice.cz/

ZŠ Vsetín, Sychrov, www.zsvsetinsychrov.cz/