Poctivě vyrobené

Víte co kupujete? Objevujte s Lískou regionální výrobce a jejich příběhy.

„POCTIVĚ VYROBENÉ – podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji“ je program LÍSKY,

zaměřený na zvýšení spolupráce a posilování místní udržitelné ekonomiky na území Zlínského kraje.

Zaměřujeme se na osvětu, spolupráci s řemeslníky, drobnými výrobci a zemědělci.

Společně usilujeme o zvýšení zájmu o regionální výrobky a místní potraviny.

 

Aktivity:

Osvětové akce se zapojením podpořených výrobců,

Dny otevřených dveří u výrobců a farmářů v regionu,

Školní farmářské dny, exkurze na famy apod.

Vydávání novin Poctivě vyrobené (od roku 2014).

Webové stránky www.poctivevyrobene.cz

FB profil Poctivě vyrobené.

Vydávání TZ, článků a zpráv do médií v regionu, vydání informačních materiálů a propagačních předmětů.

Setkávání organizací, které se zabývají podporou místních výrobců - platforma pro vzájemnou spolupráci v rámci udržitelné ekonomiky.

Mapování potřeb a zkušeností výrobců i spotřebitelů (veřejné mínění z hlediska spotřeby a užívání místních výrobků, 2014, 2015).

4. ročníky soutěže o titul Regionální výrobce podporující místní ekonomiku (2014 - 2017).

 


Projekt byl podpořen v rámci Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace Programu česko-švýcarské spolupráce (prosinec 2013 - březen 2015), v roce 2015 byl spolufinancován z prostředků Zlínského kraje v Podprogramu „Podpora ekologických aktivit v kraji“ (PF04-15). Od roku 2016 je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje v rámci podpořených činností LÍSKY pro krajský systém EVVO.

 

Regionální výrobky 

Každý region má svůj vlastní neopakovatelný charakter a stejně tak unikátní výrobky a produkty, které v něm vznikají.

Aktuální nabídku regionálních výrobků naleznete na http://www.liska-evvo.cz/doc/aktualni-nabidka-vyrobku