Na projektu spolupracujeme:

Bílé Karpaty, o. p. s., Veselí nad Moravou

www.bilekarpaty.cz/vis

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o. p. s., Starý Hrozenkov,

www.iskopanice.cz

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica – Centrum Veronica, Hostětín,

www.hostetin.veronica.cz

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody KOSENKA, Valašské Klobouky

www.kosenka.cz

Envicentrum Pro krajinu, Vysoké Pole

www.prokrajinu.eu

Park ROCHUS, Uherské Hradiště 

https://www.parkrochus.cz/