Akce probíhá v rámci celonárodní kampaně Česko proti chudobě, a má podobu žákovského sympózia, kde žáci a studenti vyhledávají globální problémy či informace o zemích rozvojové spolupráce s Českou republikou, analyzují, diskutují a definují klíčové problémy, následně navrhují a v průběhu školního roku realizují žákovskou kampaň.

Česko proti chudobě je síť nevládních organizací, která se zaměřuje na podporu Cílů udržitelného rozvoje OSN. Agendu udržitelného rozvoje schválil Summit OSN v roce 2015 v dokumentu Transformace našeho světa: 2030 Agenda pro udržitelný rozvoj. Česko proti chudobě prosazuje naplnění deklarace a dosažení všech cílů udržitelného rozvoje na národní i mezinárodní úrovni.
Více informací o aktivitách ČpCH je možno nalézt na
webových stránkách www.ceskoprotichudobe.cz
facebooku www.facebook.com/ceskoprotichudobe
či Twitteru  twitter.com/CR_ProtiChudobe

Cílem Česka proti chudobě, které existuje již od roku 2005, je rozšiřovat povědomí o globálních problémech, ukazovat na jejich souvislosti a na to, jak ovlivňují naše životy. Ve spolupráci s mnoha organizacemi, aktivními skupiny a lidmi ve městech a obcích po celé České republice spoluorganizuje nebo se podílí na přípravě osvětových akcí nejrůznějšího typu. Koordinuje distribuci materiálů, výstav a dalších potřebných věcí, které místní organizátoři potřebují. Ve vybraných případech poskytuje i finanční podporu na pokrytí některých nákladů.
Zájemci o spolupráci na aktivitách Česko proti chudobě se mohou přihlásit přes kontaktní email info@ceskoprotichudobe.cz