Klubový program pro žáky a studenty vsetínských i okolních základních a středních škol, zejména členy řídících skupin škol pro fair trade.

Globální témata. Udržitelný rozvoj. Mezinárodní solidarita. Zájem o společenské dění. Dobrovolnictví. Filantropie. Osobnostně sociální rozvoj.

Společná příprava akcí na podporu fair trade, prezentace a osvěta tématu.

Fairtrade je obchod založený na partnerství. Pěstitelé a zaměstnanci dostávají v rámci systému Fairtrade za své kakao nebo kávu výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Fairtrade znamená spravedlivější obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv a šetrnost k životnímu prostředí.

Výměna zkušeností a inspirace.

Podpora znalostí, dovedností, schopností a postojů k aktivnímu přístupu ke světu kolem nás, samostatnosti, tvořivosti, kritickému myšlení, spolupráci a sebevědomí, zvládaní situací a úkolů, které jsou jim svěřeny a uloženy, např. na benefičních a osvětových akcích.

 

Realizace projektu DOBRO-DRUZI, https://www.nadacevia.cz/dobro-druzi/