Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené

Osvětová kampaň na podporu férového obchodu, regionálních výrobků a Světového dne pro Fair trade.

Celoročně 

Koordinátor: LÍSKA, z.s.

Garant: Přírodovědné centrum Trnka při DDM Šikula Uherské Hradiště

Fairtrade je obchod založený na partnerství. Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Zemědělci dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti mohou chodit do školy. Více na www.fairtrade-cesko.cz/fairtrade.

Millí přátelé Fairtrade,

 

připojte se mezi letošní účastníky Férové snídaně, a podpořte tak společnou akcí pěstitele po celém světě. Letos snídáme na výletě! 

Férová snídaně (
www.ferovasnidane.cz) je pikniková akce na podporu pěstitelů, koná se na Světový den pro fair trade. Letos budeme kvůli COVID-19 férově snídat na výletě. Ukažte svůj zájem o životy pěstitelů ve svém okolí i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Vyrazte na výlet, vezměte s sebou své nejbližší a do košíku si přibalte lokální a fairtradové dobroty. V sobotu 8. května 2021!

 

 

Lidé, kteří pěstují naše dobroty, si zaslouží spravedlivé zacházení a to nebylo nikdy tak urgentní, jako teď. Pěstitelé čelí nejen klimatické změně a nízkým výkupním cenám, ale navíc i pandemii COVID-19. Pěstitelé ve světě situaci zvládají lépe díky zapojení do systému Fairtrade. My je můžeme podpořit zvýšením povědomí o jejich situaci a nákupem výrobků s certifikací Fairtrade. K tomu si na snídani vezměte nějaké dobroty od vašeho oblíbeného lokálního pěstitele. Vyrazte si druhou květnovou sobotu na výlet. Zaznamenáním do mapy ukážete, že se o životy pěstitelů ve světě zajímáte.

 

Zapojit se můžete i dalšími osvětovými akcemi, svou spotřebou nebo vzděláváním. Koukněte na www.fairtrade.cz/zapojte-se a stáhněte si v sekci Globálního vzdělávání třeba pár našich nových vzdělávacích lekcí.