Na tomto místě přinášíme první ucelený písemný souhrn nejvýznamnějších akcí, událostí a projektů, které ovlivnily a ovlivňují environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji.

Možná i Vy jste „byli při tom“ a rádi se s námi vrátíte o pár desítek let zpátky. A pokud jste na loď plující vodami poznávání a ochrany přírody, dobrovolné skromnosti, pokory a upřímných lidských hodnot nasedli až v době nedávné, vězte, že ve svém úsilí nejste sami a máte na co navazovat.

 

70. léta

TIS – svaz pro ochranu přírody a krajiny, sekce   ochranářského dorostu

80. léta

vznik stanic mladých přírodovědců

1973

začátky hnutí Brontosaurus

1975

první Letní škola ochrany přírody

1976

vznik festivalu Týká se to také tebe v Uherském   Hradišti (TSTTT)

1980

vznik Českého svazu ochránců přírody (ČSOP)

1986

založení ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky (první   profesionální pracovník nastoupil v roce 1991)

říjen 1991

vznik střediska ekologické výchovy při ALCEDU – domu   dětí a mládeže ve Vsetíně (dnes ALCEDO– středisko volného času Vsetín)

1992

první ročník Valašského jarmeku ve Valašských   Kloboukách (ZO ČSOP Kosenka)

1994

1. ročník Ekologické olympiády pro žáky SŠ

1995

založení Ekocentra při ZO ČSOP Divoky u Kroměříže

1995

první okresní konference EVVO v Uherském Hradišti

1996–2000

setkávání zástupců NNO, veřejné správy, škol a   školských zařízení a institucí okresů UH, ZL, VS a HO

27. 2. 1996

založení Centra ekologické výchovy Pantoflíček, ZŠ a   ZUŠ Dolní Němčí

1996

vznik Sdružení ekologických středisek PAVUČINA

1997

vznik Sítě ekologických poraden STEP

1997

vznik Ekocentra Čtyřlístek ve Zlíně

2000

zpráva o školství v kraji na počátku tisíciletí,   text o stavu EVVO

27. 4. 2000

vznik a fungování Stálé oborové konference EVVO ve   Zlínském kraji, SOK EVVO (Divoky u Kroměříže, ukončení činnosti 14. 6. 2007,   Vsetín) Přijetí Strategie EVVO ve Zlínském kraji. Mapování zázemí a potřeb   nositelů EVVO. Organizace krajských akcí a setkávání. Vzdělávací programy.   Informační servis. Udělování Ceny za přínos k rozvoji a stabilizaci EVVO.   Databáze a síťování organizací i jednotlivců. Podpora sítě SEV a ekoporaden.   Mezinárodní kontakty a spolupráce.

2001

zpracování a přijetí Strategie EVVO ve Zlínském   kraji

2001

zpracování Koncepce EVVO a Akčního plánu EVVO   Zlínského kraje

2002

vznik sítě M.R.K.E.V. pro ZŠ a SŠ ve Zlínském kraji   (celostátní projekt)

1990–2002

aktivní účast odborníků z kraje na zpracování   celostátních dokumentů EVVO (Strategie ekologické    výchovy   NNO, Koncepce resortu ŽP pro EVVO, Státní program EVVO)

1999

první Vsetínská pedagogická konference „ŠKOLA –   místo k životu“

2001

první Krajská konference „Trvale udržitelná škola“,   v rámci TSTTT (od r. 2006 Krajská konf. o EVVO)

2001

udělení první Ceny za přínos k rozvoji a stabilizaci   EVVO ve Zlínském kraji

2002

první granty v rámci veřejné podpory EVVO z rozpočtu   Zlínského kraje

2004

první Krajský veletrh aktivit a programů na podporu   EVVO

2004–2005

pilotní Monitorování subjektů v EVVO ve Zlínském   kraji

2004–2006

první dvouletý vzdělávací kurz „Vzdělávání SEV a   NNO“

2005

zahájení e-mailové rozesílky (tzv. info balíčky)

2005

vytvoření strategie EVVO Zlínska

2005–2007

práce na místních systémech EVVO (Uherské Hradiště,   Uherský Brod, Vsetín, Kroměříž, Rožnov p.R.)

2006–2008

projekt Zelená pro Zlínský kraj

2006–2008

druhý dvouletý vzdělávací kurz „Vzdělávání SEV a   NNO“

2006

založení sítě Mrkvička pro mateřské školy

2006

vznik Kanceláře pro EVVO ve Zlínském kraji

2006

vznik Ekocentra Radhošť v Rožnově p. R.

listopad 2006

otevření pasivní budovy vzdělávacího střediska v   Hostětíně (poskytuje zázemí a možnosti dalšího vzdělávání všem zájemcům o   ekologické projekty v Hostětíně: kořenová čistírna odpadních vod, solární   kolektory, obecní výtopna spalující dřevní štěpku, moštárna a sušírna ovoce,   šetrné veřejné osvětlení, sochy v krajině)

2006–2007

druhé Monitorování subjektů v EVVO ve Zlínském kraji

2006–2007

příprava vzniku Lísky – 3 setkání (25. 11. 2006, Uh.   Hradiště, 25. 1., Zlín a 21. 3. 2007, Zlín)

2007

založení Lísky – občanského sdružení pro EVVO ve   Zlínském kraji (21. března, Zlín, registrace stanov MV ČR, 25. května 2007)

14. 6. 2007

1. členská schůze Lísky, Vsetín (přijetí 16 členů)

24. 11. 2007

2. členská schůze Lísky, Uherské Hradiště (přijetí 6   členů)

24. 11. 2007

I. Hradišťské Lískování (společenská akce pro   příznivce Lísky a EVVO)

2007

první společný projekt 7 středisek ekologické   výchovy „Výukové programy středisek ekologické výchovy na podporu školních   vzdělávacích programů a školních plánů EVVO ve školách ve Zlínském kraji“,   nositelem Ledňáček – sdružení pro výchovu a vzdělávání

2007

vznik SEV při SVČ Duha Holešov

2007

vydání publikace Projekty udržitelného regionálního   rozvoje ve Zlínském kraji a Ekomapy Zlínského kraje (v rámci projektu Zelená   pro Zlínský kraj)

2007

vznik přírodovědného centra Trnka při DDM Uherské   Hradiště

2007

vydání mapy a kontaktů středisek ekologické výchovy   a ekoporaden ve Zlínském kraji

2008

první statistické mapování činnosti ve střediscích   ekologické výchovy   a ekoporadnách

říjen 2008

organizace prvního regionálního setkání SEV a   ekoporaden

2007 - 2008

realizace modelových projektů udržitelného   regionálního rozvoje   (Centrum Veronica Hostětín)

2008-2009

realizace 1. ročníku EKO olympiády pro žáky ZŠ (ZŠ   Štípa, Zlín)

2009-2011

realizace síťového projektu ,,Rozvoj sítě   environmentálních   vzdělávacích, poradenských a informačních center ve   Zlínském kraji“ (Líska + 8   partnerských organizací, náklady projektu   7.370 800 Kč, SFŽP a MŽP)

2009

založení Envicentra Vysoké Pole

srpen 2009

zapojení Lísky do programu Mládež pro Evropu,   zajištění skupiny 6   studentů na výměnu do Velké Británie

2009-2012

Centrum Veronica Hostětín realizuje projekt Síť   Ekoškol ČR (ESF,   MŠMT, EU, OVPK)

2009

organizace 7. konference Venkovská krajina a 1.   konference Udržitelná   energie a krajina, Centrum Veronica Hostětín

březen 2010

Princ Charles navštívil obec Hostětín

http://www.hostetin.cz/princ-charles-v-hostetine

2010-2012

realizace vzdělávacího projektu ,,Školní program   EVVO krok za krokem   – další vzdělávání pedagogů při zajišťování EVVO v   MŠ, ZŠ a SŠ,   CZ.1.07/1.3.09/03.0016 (ALCEDO – středisko volného času   Vsetín, OPVK)

2010

realizace projektu Lísky v rámci programu Mládež   pro Evropu - letní   camp pro 24 studentů z Maďarska, Velké   Británie, Španělska a České   republiky.

2010-2011

realizace projektu Přeshraniční spolupráce   v EVVO – Zlínský a   Trenčianský kraj (Zlínský kraj, Trenčianské   múzeum, Fond mikroprojektů   spravovaný regionem Bílé Karpaty)

2010

organizace X. Krajské konference o EVVO   v Uherském Hradišti.   Realizace osvětové kampaně ,,Ptáci – žijí   tady s námi“ (Líska + 6   partnerů, projekt MŽP)

2010

Muzeu regionu Valašsko, příspěvková organizace   Zlínského kraje   Operačního programu životní prostředí udělena dotace   na projekt   ,,Environmentální střediska Muzea regionu Valašska“.   Projekt je   spolufinancován Státním fondem životního prostředí a   Zlínským krajem.

2010

V kategorii veřejný/neziskový sektor se stal hitem   sezony produkt   Zelená dovolená – po stopách prince Charlese, kterou   nabízí Centrum Veronica   Hostětín.

2011

organizace dvou specializačních studií pro 50   koordinátorů EVVO   v mateřských, základních a středních školách   v rámci projektu   ,,Školní program EVVO krok za krokem – další   vzdělávání pedagogů při   zjišťování EVVO v MŠ, ZŠ a SŠ“. První   studium tohoto typu na území   kraje.

2011

město Vsetín se stává prvním fairtradovým městem   v České republice.  

květen 2011

v řadě měst regionu probíhají fairtradové snídaně

 

město Uherské Hradiště získává titul město stromů

2011

realizace projektů Záchrana starých a regionálních   odrůd ovoce,   Ovocné dřeviny – pestrost naší krajiny (Centrum Veronica   Hostětín)

2011

Hruška ve Vysokém Poli získává v soutěži Strom   roku 2. příčku

2011

10. ročníku Jablečné slavnosti v Hostětíně se   zúčastnilo více   než 2000 návštěvníků

2011

proběhl 36. ročník mezinárodního festivalu filmů o   životním prostředí   a setkání ochránců přírody Týká se to také tebe   (TSTTT) v Uherském   Hradišti a Uherském Brodě.

1.12.2011

ničivý požár poničil část objektu KOSENKY ve   Valašských Kloboukách -   Líska organizuje veřejnou sbírku na obnovu   KOSENKY

2011

ve Valašských Kloboukách proběhl 20. Valašský   mikulášský jarmek

2011

KOSENKA Valašské Klobouky připravila 17. regionální   kolo Ekologické   olympiády pro studenty středních škol

2011

Zpracování a vydání publikace EVVO ve Zlínském kraji   v roce   2001-2011