Manuály pro lektora programu v 7. a 8. ročníku

Manuál pro lektora Voda v krajině, 7. ročník.

A. PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA PROGRAM s využitím Metodiky pro pedagoga
CESTOU SUCHÝCH POTOKŮ (motivační film a pracovní list)

B. REALIZACE PROGRAMU VE ŠKOLE (45 minut)
1. ÚVOD (evokace tématu a vyhodnocení pracovního listu)
2. MALÝ HYDROLOGICKÝ CYKLUS (skupinová práce)
3. MEANDR (skupinová práce)
4. KRAJINA JAKO ŠKOLNÍ HOUBA (skupinová práce)
5. ZÁVĚR (motivace k samostatné práci)
 
C. SAMOSTATNÁ PRÁCE TŘÍDY s využitím Metodiky pro pedagoga
1. VODA V OKOLÍ ŠKOLY (samostatná práce třídy)
2. VYHODNOCENÍ (shrnutí poznatků)
 
Vydáno v projektu „VODA - život v každé kapce“. Hrazeno v rámci projektu Ministerstva životního prostředí č. 58/32/20.
 
 
Manuál pro lektora Spotřeba vody, 8. ročník.
 
Struktura:
A. PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA PROGRAM s využitím Metodiky pro pedagoga
1. Zadání přípravy ve škole
2. Spotřeba vody – rychlý kvíz.
     Přístup k pitné vodě – vyhledání informací.
3. Zpracování tématu žáky – komiks, myšlenková mapa, prezentace, lapbook apod.

B. REALIZACE PROGRAMU VE ŠKOLE (45 minut)
1. ÚVOD (představení lektora, co nás čeká, organizace a pravidla, motivace, evokace tématu)
2. VODA nad zlato – brainstorming, kde spotřebováváme vodu/ vyhodnocení domácího kvízu i dobrovolného úkolu.
3. Štafeta – přenos vody (simulace přístupu k vodě).
4. Práce ve 3 skupinách – kapající kohoutek (pokus s měřícím sáčkem/pitný režim/spotřeba vody ve společnosti (vodní stopa).
5. Prezentace práce skupin – diskuse.
6. ZÁVĚR (shrnutí, motivace a zadání samostatné práce).

C. SAMOSTATNÁ PRÁCE PO VÝUKOVÉM PROGRAMU 
s využitím Metodiky pro pedagoga
1. Osobní závazek – jak šetřit vodou (samostatná práce).
     Strážce spotřeby vody.
     Exkurze k vodnímu zdroji – aktivita třídy.
     Terénní práce – využití pomůcek Lísky.
2. VYHODNOCENÍ ve třídě - shrnutí poznatků, diskuse k návrhům, zjištěním z exkurze apod.