Jedná se o studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy – v souladu s § 9, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č.412/2006 Sb. („specializační studium“).

Na přípravě a realizaci se podílejí: LÍSKA, z.s., Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., ALCEDO – středisko volného času Vsetín, UTB ve Zlíně, Fakulta technologická.
Kurz je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.

Kurz byl zahájen v září 2017 a ukončen v říjnu 2018.

Připojené soubory