Hlavním cílem projektu je podpořit pozitivní vnímání zemědělství a zvýšení pozitivního vnímání bezpečnosti potravin a zdravé výživy. PROJEKT byl UKONČEN a aktivity pokračují v rámci činností LÍSKY.

Aktivity pokračují v rámci činností LÍSKY, http://www.liska-evvo.cz/doc/zdrave-hrave

 

Zaměřuje se na žáky I. stupně základních škol, děti v zájmovém vzdělávání (kroužky ve školách, školní družiny, školní kluby, střediska volného času) a jejich rodiče.

Dílčí cíle projektu:

 • šíření informací a osvěta cílových skupin o významu zemědělství, včetně ekologického,
 • osvěta a propagace env. šetrného zemědělského hospodaření,
 • propagace a osvěta bezpečnosti potravin a zdravé výživy (Pět klíčů k bezpečnému stravování);
 • propagace biopotravin a regionálních produktů,
 • propojení města a venkova.

Pro děti na I. stupni ZŠ a ve školních družinách je připraven dvouhodinový výukový program, kde se děti prostřednictvím velké deskové hry seznámí s důležitými pravidly při přípravě a skladování potravin a připraví se zdravou svačinku.

K VP byla vytvořena metodika pro lektora, pracovní list pro žáka a sada pomůcek.

VP budou zajišťovat organizace v regionu, které mají s VP zkušenosti.

Výukový program bude realizován na základních školách a v zájmovém vzdělávání na území Zlínského a Jihomoravského kraje, v případě zájmu a s ohledem na dostupnost škol a možnosti lektorů i v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Klíčová témata VP:

 • Pět klíčů k bezpečnému stravování.
 • Odkud se bere jídlo na náš stůl?
 • Produkty a jejich zpracování.
 • Správné a zdravé využití produktů - moje svačina.

Cíle VP:

 • Seznámit žáky se zásadami dle Pěti klíčů k bezpečnému stravování.
 • Podpořit návyky zdravého a bezpečného stravování.
 • Seznámit žáky s původem surovin v regionu (příběhy jídla).
 • Ukázat možnosti zpracování prvotních produktů.
 • Vyzkoušet si jednoduchou činnost – získat konkrétní dovednosti související se zpracováním produktů a přípravou jídla dle Pěti klíčů k bezpečnému stravování.
 • Vysvětlit, proč je důležité kupovat regionální produkty a jak touto spotřebitelskou volbou přispějí k rozvoji místní udržitelné ekonomiky.

Cílová skupina: žáci I. stupeň základní školy, zájmové vzdělávání

Délka trvání programu: 2 hodiny / 2x 45 minut (2 vyučovací hodiny)

Místo konání: škola, středisko ekologické výchovy

Počet lektorů: 2

Metody a formy práce: motivace – desková hra, diskuse, názorná demonstrace, činnosti – příprava svačiny, práce ve skupině, prezentace, hodnocení


Projekt byl v roce 2018 financován z prostředků Ministerstva zemědělství,  projekt č. 42/2018, v roce 2019 jako projekt č. 45/2019.

http://www.liska-evvo.cz/doc/projekty-lisky

Informace a přihlašování: infoevvo@seznam.cz