POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji Projekt byl ukončen. Od roku 2016 je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje v rámci podpořených činností LÍSKY pro krajský systém EVVO

Pro více informací http://www.liska-evvo.cz/doc/poctive-vyrobene

 

Cílem projektu bylo podpořit udržitelnou místní ekonomiku založenou na využívání přírodního a kulturního dědictví regionu, tradičních a environmentálně šetrných výrobků.

 

 

Aktivity projektu:

Mapování spotřebitelů (veřejné mínění z hlediska spotřeby a užívání místních výrobků), 2014, 2015.

Setkání organizací, které se zabývají podporou místních výrobců - platforma pro vzájemnou spolupráci v rámci udržitelné ekonomiky.

4. ročníky soutěže o titul Regionální výrobce podporující místní ekonomiku.

Workshop pro regionální výrobce - účastníky soutěže, téma udržitelný a „zelený“ marketing (ve spolupráci s UTB Zlín, 2014).

Vydávání novin Poctivě vyrobené (od roku 2014).

Webové stránky www.poctivevyrobene.cz

FB profil Poctivě vyrobené.

Osvětová akce Poctivě vyrobené se zapojením podpořených výrobců, Dny otevřených dveří u výrobců a farmářů v regionu.

Vydávání TZ, článků a zpráv do médií v regionu, vydání informačních materiálů a propagačních předmětů.

 

Projekt byl podpořen v rámci Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace Programu česko-švýcarské spolupráce (prosinec 2013 - březen 2015), v roce 2015 byl spolufinancován z prostředků Zlínského kraje v Podprogramu „Podpora ekologických aktivit v kraji“ (PF04-15). Od roku 2016 je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje v rámci podpořených činností LÍSKY pro krajský systém EVVO.

Více o projektu zde.