Akce probíhá v rámci celonárodní kampaně Česko proti chudobě, a má podobu žákovského sympózia, kde mladí lidé vyhledávají informace o zemích rozvojové spolupráce s Českou republikou, analyzují, diskutují a definují klíčové problémy, následně navrhují kroky k jejich řešení a tvoří rozvojový projekt.