Akreditovaný vzdělávací program pro pedagogy MŠ v rozsahu 8, 16 a 24 hodin.

Rozsah dle domluvy, vhodné i jako vzdělávání pro tzv. ŠABLONY, vč. programu na míru pro pedagogy jedné MŠ, či v území projektu MAP.

Průvodkyní vzdělávání je skřítková holčička POLY, která účastníky provede tématy zahrada, voda, země, vzduch, slunce.

Připraveny jsou praktické aktivity dle metodických listů, návody a pomůcky na podporu rozmanitých forem a metod výuky k rozvoji přírodovědné gramotnosti v MŠ (polytechnické vzdělávání, EVVO).

Po dohodě se zadavatelem připravíme na míru sadu pomůcek.

Obsah vzdělávacího programu:

  • Úvodní aktivity.
  • Rámcové cíle, metody a formy v PV, klíčové kompetence. Úvod do EV a polytechnického vzdělávání, smysl, cíle, obsah a rozvíjené kompetence, návaznost na RVP PV.
  • Proč s dětmi do přírody: motivace, přínosy, podpora pobytu a učení venku. Metody aktivního učení posilující smyslové a rozumové vnímání přírody spolu s polytechnickými dovednostmi dětí. Rozvoj postojů dětí k badatelským, tvůrčím činnostem a ochraně životního prostředí.
  • Metody a formy vhodné pro polytechnické vzdělávání. Doporučené postupy „Jak učit POLY“ s využitím motivačního příběhu POLY.
  • Činnosti vhodné pro polytechnické vzdělávání – praktické ukázky k tématům ZAHRADA, VODA, ZEMĚ, SLUNCE a VZDUCH v návaznosti na vytvořené ML a sady pomůcek. Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije. Rozvoj a podpora pozorování přírody a přírodních jevů, vývoj a proměny zahrady. Osvojení poznatků a dovedností potřebných k objevování a pozorování. Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. Osvojení poznatků a dovedností potřebných k rukodělným činnostem, experimentování. Rozvoj a podpora pozorování přírody a přírodních jevů.
  • Sdílení příkladů dobré praxe, výměna zkušeností v EVVO a polytechnickém vzdělávání v MŠ, ukázky pomůcek a publikací, zdroje.
  • Hodnocení.

 

V případě zájmu o vzdělávací program nás neváhejte kontaktovat na infoevvo@seznam.cz