Doporučení pro pedagogy k projektovému dni pro žáky II. stupně základních škol a víceletých gymnázií

OBSAH
Projektový den VODA - život v každé kapce
6. ročník: CESTA VODY
7. ročník: VODA V KRAJINĚ
8. ročník: SPOTŘEBA VODY
Život u vody a ve vodě. Doporučení pro práci v terénu.
 
 

Tematický projektový den ve škole na podporu projektové výuky.

Přispívá k rozvoji přírodovědné gramotnosti, osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků.
Zvyšuje znalosti a dovednosti v oblasti hospodaření s vodou, příčiny a dopady znečištění i úbytku vody, podporuje šetrné spotřebitelské chování a zodpovědné hospodaření s vodou s dopadem na naplňování cílů udržitelného rozvoje.
 
Struktura a rozsah projektového dne:
Motivační a tematická příprava žáků s pedagogem ve třídě. Domácí práce žáků (1-2 hodiny).
Výukový program (VP) s lektorem = expertem (min. 1 hodina).
Aktivní práce žáků po VP – ve třídě nebo jako domácí práce (1 a více hodin).
 
Místo konání: škola - třída, pracovna, venkovní prostory
Doporučeno: II. stupeň ZŠ a víceletých gymnázií
Počet účastníků: 1 třída
 
Škole nabízíme k zapůjčení sadu pomůcek pro práci se žáky (seznam najdete v metodice).
Informace: infoevvo@seznam.cz, tel: 605 806 840
 
Vydáno v projektu „VODA - život v každé kapce“.
Hrazeno v rámci projektu Ministerstva životního prostředí č. 58/32/20.