Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

Je tříčlenná a je volena veřejnou volbou na členské schůzi. Vykonává činnosti v souladu se Stanovami, zejména dohled nad hospodařením spolku. Jednou ročně provádí celkovou kontrolu hospodaření a zprávu o výsledcích předkládá ke schválení členské schůzi.

Členové revizní komise:

  • Mgr. Renata Vaculíková, IS pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.
  • PhDr. Jaroslava Ševčíková
  • PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D., Park Rochus, o.p.s.