Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, které přísluší rozhodovat o všech zásadních záležitostech spolku a základních otázkách činnosti.

Členskou schůzi tvoří členové spolku, fyzické i právnické osoby. Řádní a čestní členové mají vždy jen jeden hlas. Právnickou osobu zastupuje statutární zástupce či osoba statutárním zástupcem pověřená.

Členskou schůzi svolává řídící výbor, minimálně dvakrát za kalendářní rok.

Dále viz Stanovy spolku, čl. V