Tematický projektový den ve škole i mimo ni na podporu inovativního vzdělávání dětí/žáků a projektové výuky, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků.

 

Témata: přírodovědné vzdělávání, EVVO a vzdělávání k udržitelnému rozvoji, rozvoj podnikavosti a kreativity.

Učíme se venku s Lískou

Učíme se venku v Arboretu Semetín s Lískou

Učíme se s POLY (polytechnika, řemesla)

Odkud se bere jídlo

Voda – život v každé kapce

Školní farmářský den, https://www.liska-evvo.cz/doc/skolni-farmarsky-den-6

A další dle potřeby MŠ či ZŠ.

 

Informace infoevvo@seznam.cz, 605 806 840.

Financování možné i z tzv. „ŠABLON“.

Připojené soubory