Zajištění činností v rámci systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji.

Zajištění aktivit v souladu s Krajskou koncepcí EVVO ZK pro období 2014–2022 a Akčním plánem Krajské koncepce EVVO ZK.

• Krajská konference o EVVO.
• Cena EVVO.
• Vzdělávací akce (lektoři, školní koordinátoři EVVO, pedagogové, pracovníci NNO).
• Knihovna EVVO.
• Osvětové regionální kampaně.
• Poskytování informací, správa databází, monitorování a zveřejňování env. témat.
 
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje  ve výši 500.000 Kč.