Vsetínské školy pro lepší svět, Vsetín, 5.11.2021 Žákovské sympozium k cílům udržitelného rozvoje.

Cílem akce je rozšiřovat povědomí o globálních problémech, ukazovat na jejich souvislosti a na to, jak ovlivňují naše životy.

 

Ve Vsetíně zapojujeme žáky základních škol od roku 2013.

 

Žáci pracují s dokumentárními filmy a informacemi, debatuji ve školních i smíšených týmech o tématech udržitelného rozvoje.

Ve školních týmech připraví a realizují tematickou žákovskou kampaň, například na téma Fairtrade, palmový olej, odpovědnou spotřebou vody, potravin, obuvi a oblečení apod.

V kampani připravují besedy pro spolužáky, happeningy, průzkumy, benefiční akce, šíří informace a osvětu atd.

 

Do letošní kampaně se zapojily pětičlenné žákovské týmy z 8 základních a středních škol na území města Vsetín i z okolních obcí.

Tématem bylo odpovědné nakupování, výroba oblečení, fast fashion a slow fashion.

Program připravil Klub ambasadorů fair trade, http://www.liska-evvo.cz/doc/klub-ambasadoru-ft

         

Akci pořádá Faitradové město Vsetín a LÍSKA, z.s.