Udělování Ceny za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve Zlínském kraji.

Nejdůležitějšími kritérii při rozhodování o udělení ceny je významný a prokazatelný dopad na dění v místě či regionu, viditelný rozvoj organizace, projektů a programů, jedinečnost a inspirativnost.

 

Nominace jsou podávány v 10 kategoriích:

1. Osobnost EVVO.

2. Ředitel školy, školského zařízení/ manažer neziskové organizace.

3. Školní koordinátor EVVO, pedagog, lektor.

4. Pracovník/dobrovolník nestátní neziskové organizace.

5. Komunální politik/pracovník veřejné správy.

6. Žák základní/střední školy, student vyšší/vysoké školy.

7. Podnikatel (právnická i fyzická osoba).

8. Škola, školské zařízení/nezisková organizace.

9. Projekt/aktivita EVVO realizovaný/á na území Zlínského kraje.

10. Objev v oblasti EVVO (jednotlivec).

Držitelé hlavní ceny – osobnost EVVO ve Zlínském kraji:

2022 – Ing. Jaroslav Hrabec, Uherské Hradiště

2021 – Bc. Radka Brtišová

2020 - RNDr. Alan Urc, Krajský Úřad Zlínského kraje

2019 - Mgr. Jaroslav Hlinský, ALCEDO - středisko volného času Vsetín

2018 - Mgr. Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín Rokytnice

2017 - Mgr. Monika Havlásková, Středisko volného času KLUBKO Staré Město, p.o.

2016 – Mgr. Lenka Pavelčíková, Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště, Přírodovědné centrum Trnka

2015 - Bc. Petra Handlová - Kraváčková, Středisko volného času KLUBKO Staré Město, p.o.

2014 – Marie Petrů, DiS., VIS Bílé Karpaty, o.p.s, Veselí N. M.

2013 - PhDr. Jaroslava Ševčíková, Zš Vsetín, Sychrov 97

2012 - Mgr. Marie Kordulová, Líska – o.s. pro EVVO ve ZK

2011 - Mgr. Milena Kovaříková, členka Rady Zlínského kraje pro zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova

2010 - RNDr. Jarmila Dupejová, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje

2009 - Mgr. Marie Kordulová, ZŠ Osvětimany – Líska – o.s. pro EVVO ve ZK

2008 - Mgr. Ing. Jana Tesařová, ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín

2007 - Pavlína Kolínková, ZO ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky – Městský úřad Valašské Klobouky

2006 - Eva Sáblíková, Dětský domov Smolina

2005 - Milan Orálek, Ochránci přírody Valašské Meziříčí

2004 - Mgr. Ing. Jarmila Minaříková (Gabrielová), Krajský úřad Zlínského kraje – SPŠ strojnická Vsetín

2003 - Mgr. Miroslav Janík, ZO ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky

2002 - Mgr. Vlasta Ondrová, Centrum ekologické výchovy Pantoflíček při ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí

2001 – Mgr. Marie Krestová, ZŠ Videčská Rožnov p. R., školní koordinátorka EVVO

Cena za celoživotní přínos EVVO ve Zlínském kraji:

2016 – Mgr. Miroslav Janík, KOSENKA Valašské Klobouky

2015 - Mgr. Marie Kordulová, LÍSKA, z.s.

Pracuje v jako metodik vzdělávacích programů v LÍSCE, z.s. i jako samostatná lektorka pro školy a vzdělávací zařízení. Vzdělávací programy vede od roku 1996.

2013 - Mgr. Vlasta Ondrová, ZO ČSOP Pantoflíček Dolní Němčí

Pracovala jako učitelka a desítky let i jako vedoucí Centra ekologické výchovy Pantoflíček při Základní škole v Dolním Němčí. Je zakladatelkou a předsedkyní Základní organizace ČSOP Pantoflíček. Nejen, že pěstovala u dětí lásku k rodnému jazyku, ale rovněž i lásku k přírodě. Díky ní bylo zachráněno nespočet vzácných rostlin Bílých Karpat i lokalit. Je obdivuhodné, s jakou energií, láskou a důkladností do dnešních dnů vede žáky i dospělé k tomu, aby si vytvořili uvědomělý vztah k přírodě a zapojili se do ochrany životního prostředí. Stále aktivně působí ve svém regionu, stará se o několik významných lokalit, je lektorem a průvodcem v krajině Bílých Karpat. Je autorkou nádherných fotografií i odborných článků.

Její zásluhou byla v roce 2007 zachráněna lokalita o rozloze půl hektaru - mokřad s nejbohatším výskytem orchideje prstnatce pleťového.

V roce 2012 v celostátní anketě Stromu roku bodovala díky jejímu úsilí a propagaci hruška v Horním poli u Slavkova, kterou dříve s místními ochranáři zachránili před jistou likvidací.

V roce 2002 získala Cenu EVVO pro osobnost. V roce 1999 titul Učitel roku.

Při převzetí ocenění řekla: „Každý kantor ve svém povolání zažije mnoho příjemných a bohužel i nepříjemných věcí. Ocenění je jedna ze satisfakcí, důkaz toho, že lidé si jeho práce váží. A jak se stát Učitelem roku? Návod nemám. Jsem však toho názoru, že u nás na škole v Dolním Němčí by se Učitelem roku mohl stát skoro každý kantor. Na škole je dobrá úroveň a za učiteli jde vidět kus práce. Já se snažím dát dětem o kousíček víc než předepisují osnovy, než je nutné, než je základní norma. Snažím se je učit lásce k přírodě a k ekologické výchově.. „

Je nádherné a motivující pro každého z nás mít takovou osobnost, jakou je Vlasta Ondrová v našem kraji. Děkujeme Vlasti.