Je Vám blízké poslání a programy LÍSKY, máte chuť a čas pracovat pro přírodu či pro lidi?

Můžete se zapojit jako člen (fyzická či právnická osoba). Své sympatie můžete vyjádřit členstvím v Klubu Lísky. Můžete se zapojit jako dobrovolník, spolupořadatelé či podporovatelé konkrétní akce, projektu či programu.

Co LÍSKA nabízí pro partnerskou spolupráci:

 • Zastoupení pro EVVO ve Zlínském kraji.
 • Tradiční klíčové krajské akce – konference, veletrh, setkání středisek ekologické výchovy a ekoporaden.
 • Osvětové kampaně a projekty pro různé cílové skupiny.
 • Vzdělávací programy pro dospělé. Znalost aktuálních vzdělávacích potřeb, návaznost na platné dokumenty.
 • Výukové  programy pro žáky. Tematické dny pro školy.
 • Poradenství při plánování a realizaci EVVO.
 • Vzdělávací a osvětové akce na klíč.
 • Lektorské a metodické vstupy.
 • Konferenční servis.
 • Prodej fairtradových a regionálních výrobků na akcích, fairtradové balíčky, občerstvení s využitím místních a fairtradových surovin.
 • Služby v rámci environmentálního informačního a komunikačního systému:
 • rozeslání informací na neziskové organizace, střediska ekologické výchovy, ekoporadny, školy, školská zařízení, instituce a školní koordinátory EVVO na území Zlínského kraje, zveřejnění nabídek a pozvánek na webu LÍSKY.
 • Zkušenosti s přípravou, zpracováním a realizací projektů, vč. evropských.
 • Dobrou znalost  „terénu“ podloženou průzkumy.
 • Tvořivý, otevřený, systémový, zodpovědný, přátelský  a profesionální přístup.