Vsetín proti chudobě - Vsetínské školy pro lepší svět, 10. listopadu 2017 proběhl 5. ročník akce Vsetín proti chudobě - Žákovské kampaně pro vsetínskou veřejnost.

Aktuálně probíhá na školách příprava žákovských kampaní.

Pokračujeme v podpoře žákovských týmů  a pro školy chystáme besedu.