Rady, náměty, doporučení a příklady dobré praxe k ekologizaci provozu školy, šetrnému nakupování, zelenému úřadování. Tipy na regionální značky, výrobky Fair trade apod.

Zelené úřadování

Zkrácený název pro environmentálně příznivé chování institucí financovaných z veřejných prostředků, jako jsou např. obecní, městské či krajské úřady, školy, domy s pečovatelskou službou.

Zahrnuje systémová opatření zaměřená zejména na provoz a chování (např. oboustranný tisk dokumentů, zatahování žaluzií na noc) a nakupování.
Více na www.veronica.cz
 
 
Zelené nakupování

Způsob nákupu či zásobování, při kterém je brán ohled na dopad vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Vybírají se produkty, jejichž negativní dopad na životní prostředí je co nejnižší. Kritéria, která se při tom berou v úvahu, jsou například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní nezávadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli atd.

 
Místní produkty, regionální značky
 
Lískový web www.poctivevyrobene.cz
 
Regionální značky www.regionalni-znacky.cz
Kam ve Zlínském kraji pro regionální výrobky – váš rozcestník pro nákupy regionálních výrobků.
Najdete zde přehled téměř 300 farmářů a výrobců ze Zlínského kraje seskupených podle jednotlivých kategorií (mléko, maso, vejce, pečivo, ovoce, zelenina, potravinové doplňky aj.), ale také
seznam tradičních řemeslníků, držitelů regionálních značek.
www.vyrobkyzkraje.cz
 
Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově
má na svém webu Tržnici regionální ekologické produkce ekofarem a výrobců biopotravin Zlínského kraje a Hodonínska.
www.iskopanice.cz
 
Mapa českých biopotravinhttps://kde.lovime.bio/
 
EKOFOOD
Propojuje místní farmáře se zákazníky, kteří chtějí nakupovat
kvalitní a čerstvé potraviny bez přidaných látek.
www.ekofood.cz
 
FAIRTRADE
Značka označuje výrobky, které splňují sociální, ekonomické a environmentální standardy nastavené mezinárodní organizací Fairtrade International. Zákazníky informuje o tom, že pěstitelé dostali za svou práci spravedlivou a stabilní výkupní cenu, která pokrývá náklady na udržitelné pěstování.
Nákupem výrobků s označením FAIRTRADE tak zákazníci přispívají ke zlepšování životních podmínek drobných pěstitelů v zemích globálního Jihu (takzvaných rozvojových zemích). Kromě odpovídající výkupní ceny dostávají pěstitelé zapojení do systému Fairtrade ještě fairtradový příplatek, který mohou použít k investicím do rozvoje svých farem a svých komunit, a to na základě demokratického rozhodování.
www.fairtrade-cesko.cz/fairtrade/co-je-fairtrade
 
 

Ekologický institut Veronica vytvořil 3 výuková videa, která objasňují problematiku klimatické změny.
Videa jsou umístěna na Youtube EkoInstitut Veronica.

Témata:
1 - Příčiny globální změny klimatu, https://youtu.be/vM4ULyn9tKU
2 - Dopady globální změny klimatu, https://www.youtube.com/watch?v=xUpNfkRIIUg
3 - Adaptace na změnu klimatu, https://youtu.be/JamRaMtikPo

www.hostetin.veronica.cz

 

 

Ekonákup pro zdravou zahradu, ekologickou školu, domov i firmu.

http://www.ekonakup.cz/

 

Bezva doporučení: sáčky na ovoce a zeleninu Onya Weigh.

Už ani jeden zbytečný jednorázový mikrotenový sáček! 

 https://www.econea.cz/sacky-na-ovoce-a-zeleninu-pecivo/