V LÍSCE Vám poradíme:

 • Jak se zapojit do zajímavých projektů.
 • Jaká je nabídka vzdělávacích programů v našem regionu i mimo něj. Připravíme či vyhledáme pro vás vzdělávací program na míru.
 • Jaká je nabídka regionálních osvětových akcí, kampaní, soutěží a jak se do nich zapojit.
 • Kde a jak získat finanční zdroje. Jak připravit a zpracovat projektovou žádost.

ZAJISTÍME PRO VÁS INDIVIDUÁLNÍ  I SKUPINOVÉ KONZULTACE

K TÉMATŮM:

 • strategické plánování,
 • řízení neziskové organizace,
 • komunitní rozvoj,
 • příprava, zpracování i realizace projektu na získání finančních zdrojů,
 • zelené úřadování,
 • realizace konkrétních akcí a programů pro různé cílové skupiny,
 • přírodní zahrada – plánování, zpracování projektu, výběr správných prvků, úprava, využití pro rozmanité aktivity, vč. architektonických návrhů zkušených architektů,
 • založení a provoz lesní školky či třídy.

Konzultace mohou probíhat individuálně, nebo pro tým pracovníků. Kontakt: koutna.iva@seznam.cz

DALŠÍ SLUŽBY LÍSKY:

Jsme připraveni poskytnout Vám podrobné informace k nabízeným službám, infoevvo@seznam.cz

Vzdělávací programy, poradenská a informační činnost LÍSKY je podpořena z rozpočtu Zlínského kraje.