Vsetín proti chudobě - Vsetínské školy pro lepší svět Na pátek 11. listopadu připravujeme 4. ročník akce Vsetín proti chudobě - Žákovské kampaně pro vsetínskou veřejnost. Nabízíme zapojení týmů škol z osmých a devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií do 4. ročníku jedinečného vsetínského projektu v rámci kampaně Česko proti chudobě.

Doporučení a organizační pokyny k akci:

  • Vyberou si téma pro vlastní žákovskou kampaň, to nastudují a pokusí se hledat vlastní řešení. Můžete využít metodiky a aktivity již existující kampaně či projektu.
  • Připraví osvětovou kampaň pro vybranou cílovou skupinu, kterou si sami zvolí,  například maminky s dětmi, seniory, vrstevníky, širokou veřejnost. Zvolí cíle a zajímavé prostředky kampaně.
  • Vyberou mezi sebou zástupce, které vyšlou  jako tým expertů na žákovské sympozium, které proběhne 11.11.2016 v prostorách Maštalisek, 8.30 – 12.30 hodin.
  • Tým tvoří 5 expertů, ideálně kluci i holky. Předpokládáme, že vyslaní experti budou aktivně prezentovat kampaň, představí téma, cíle, cílovou skupinu a nástroje, budou obhajovat své názory. Zároveň poskytnou zpětnou vazbu týmům expertů dalších zúčastněných škol.
  • Na sympoziu získají zpětnou vazbu od týmů expertů ostatních škol.
  • Po návratu do školy přenesou zpětnou vazbu do svých týmů a škol a budou hlavními organizátory skutečné realizace kampaně pro vybranou cílovou skupinu. Dopracují kampaň a vyberou si místo, kde budou kampaň prakticky realizovat (např. Mateřské centrum Sluníčko, škola, knihovna, náměstí apod.).
  • Zajistí realizaci kampaně, zašlou zprávu jak kampaň proběhla a 3–5 ilustračních fotografií pořadateli.

Zúčastněné týmy získají finanční příspěvek na realizaci kampaně ve výši 1.000 Kč a diplom.

Škola získá zajímavé materiály do výuky.

 

Přihlášky zasílejte na infoevo@seznam.cz do 14.10.2016.

Informace k akci: Iva Koutná, koutna.iva@seznam.cz

Připojené soubory

Připojené soubory