Průzkum regionálního trhu

Součástí projektu Poctivě vyrobené jsou i dva průzkumy. První z nich byl zaměřen na spotřebitele, ve druhém průzkumu jsme zjišťovali potřeby výrobců, pěstitelů, chovatelů a řemeslníků. Výsledky jsou v obou případech u některých dotazů velmi překvapivé, ve vybraných otázkách jsme se jen utvrdili v obecném podvědomí o tradičních produktech a produkci.

U prvního průzkumu odpovídaly na dotazy převážně ženy, z větší části ve věku do 35 let. Téměř 80 procent tazatelů zná ve svém okolí tradičního regionálního producenta. A téměř všichni dotazovaní ví, kde si tradiční regionální výrobky zakoupit. Podle šetření upřednostňují osobní prodej a prodej zboží na jarmarcích a trzích. Ani ztráta tradičního označení produktu by zákazníky neodradila od dalšího nákupu. Obecně lidé nejvíce vyhledávají regionální potraviny (mléko, máslo, maso apod.) a produkty ekologického zemědělství.

 

Druhý průzkum byl učiněn prostřednictvím osobního dotazování u regionálních producentů. Zástupci Lísky se podrobně dotazovali především na oblasti, které se pojí s jejich činností - obchod, legislativa, marketing, logistika, prodej apod. Mezi dotazovanými byli drobní řemeslníci a producenti, ale také úspěšní regionální výrobci a farmáři. Nenašel se snad ale vůbec nikdo, kdo by si na nic ve svém počínání nestěžoval. Obecně platí, že regionální producenty velmi zatěžuje byrokracie spojená s podnikáním. Některým chybí zase marketingová podpora, nebo kvalitní obchodní kanály.

Michaela Mitáčková

 

 

Vytvoření platformy pro vzájemnou spolupráci v rámci udržitelné ekonomiky ve Zlínském kraji

Projekt podporuje a podněcuje setkávání, výměnu informací, propojování a sdílení kontaktů rozmanitých aktivit a organizací, které se zabývají podporou řemeslníků, drobných výrobců, firem a zemědělců. Výstupem je databáze a deklarace o vzájemné spolupráci a sdílení informací.

 

Ocenění a podpora výrobců: SOUTĚŽ O TITUL REGIONÁLNÍ VÝROBCE  podporující místní udržitelnou ekonomiku ve Zlínském kraji

Patronkou soutěže se stala pani Mgr. Milena Kovaříková, předsedkyně Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova Zastupitelstva Zlínského kraje.

Cílem soutěže je podpořit a zviditelnit místní výrobce a zvýšit povědomí veřejnosti o místních produktech.

Podpořit místní ekonomiku vedoucí především k zachování tradic a tradiční výroby, řemesel a ruční práce, rozvoji ekologického zemědělství,využívání místních surovin a uplatňování postupů šetrných k životnímu prostředí.

Soutěžilo se na celém území Zlínského kraje v terminu od 7. července do 31. srpna 2014, soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích:

1. Výrobce potravin

2. Zemědělec, farmař

3. Řemeslník

4. Rukodělný výrobce

Přihlašovat se mohli sami výrobci (vlastni nominace), nebo je mohli nominovat jednotlivci, zástupci veřejné správy, škol, nestátních neziskových organizaci i firem. Do soutěže bylo zasláno 18 nominaci, které vyhodnotila 15. září porota složena z odborníků na místní ekonomiku, regionální značeni a marketing.

V porotě zasedli zástupci vedeni Zlínského kraje, obecních úřadů a neziskových organizaci.

Všichni nominovaní byli pozváni na Jablečnou slavnost do Hostětína, kde jim 28. září byly předány certifikáty o účasti. Všichni získali jednodenní kurz marketingu. Pěti z nich pomohou studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se zpracováním marketingového plánu a plánu komunikace se zákazníky. Po dobu tří měsíců jim budou pomáhat se zaváděním do praxe. Výrobci, jejich produkty i výsledky práce se studenty budou představeny na masopustní slavnosti ve Zlíně 26. 2. 2015.

 

Vzdělávání regionálních výrobců

Pro výrobce oceněné v soutěži byl v říjnu připraven na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jednodenní kurz s úvodem do oblasti marketingu, „zeleného” marketingu, udržitelného rozvoje a místní produkce. Společně s lektory a studenty univerzity si následně vytvoří individuální marketingový plán a plán komunikace se zákazníky. Po dobu tří měsíců (říjen – prosinec 2014) budou s asistencí externího konzultanta zavádět plán do svého provozu či výroby.

 

Propagační a osvětová kampaň

Vysvětluje výhody udržitelné spotřeby v domácnostech a udržitelnou místní ekonomiku využívající místní přírodní a kulturní zdroje. Propaguje místní výrobu, regionální značky, organizace i výrobce, seznamuje s prodejními místy i příběhy prodejců.

Webové stránky www.poctivevyrobene.cz

Dny otevřených dveří na farmách a u regionálních výrobců na 4 místech Zlínského kraje s programy pro rodiny s dětmi. http://evvo-liska.rajce.idnes.cz/

Připojené soubory

Únorová akce Poctivá výroba a řemesla ve Zlíně – platforma 14/15 Baťova institutu, 26. února 2015. 

http://evvo-liska.rajce.idnes.cz/Poctiva_vyroba_a_remesla,_26.2.2015,_Batuv_institut_14_15

Připojené soubory

3 questingové regionální stezky, které zahrnují putování za regionálními výrobky od jejich vzniku, původu materiálu až po samotnou výrobu a prodej. Průvodce ke všem stezkám naleznete v příloze.

Noviny Poctivě vyrobené

Připojené soubory