Každý region má svůj vlastní neopakovatelný charakter a stejně tak unikátní výrobky a produkty, které v něm vznikají. Staňte se i vy regionálním producentem a buďte nedílnou součástí regionu. Podílejte se na zachování přírodního a kulturního dědictví ve Vaší oblasti.

Co regionální značka přináší?

 • Pomáhá producentům při zviditelňování jejich výrobků i firem
 • Posiluje konkurenceschopnost výrobků a služeb a jejich uplatnění na trhu
 • Podporuje výrobce, kteří přispívají k hospodářskému oživení zdejšího kraje a napomáhají obnově regionálního trhu
 • Zákazníkům zaručuje, že výrobek, který nese tuto regionální značku, splňuje nadstandardní podmínky spojené s jejím udělováním
 • Vytváří pocit sounáležitosti lidí a vztah ke kraji 

 

Komu je určena?

 • Všem producentům, zemědělcům, řemeslníkům, firmám a jejich výrobkům i službám
 • Všem zákazníkům a spotřebitelům, jimž je zárukou ověřené kvality, které musí každý výrobek chráněný touto značkou dosahovat

 

Jaká jsou kritéria pro udělení?

Pro získání práva na užívání regionální značky musí výrobky, služby či produkty splnit řadu přesně stanovených kvalifikačních kritérií, jež jsou zaměřena především na tyto zásady:

 • Kvalita
 • Tradice výroby v regionu
 • Místní původ surovin
 • Výroba v regionu
 • Šetrnost k životnímu prostředí

 

Za stejných podmínek může získat právo na užívání regionální značky výrobce či poskytovatel služeb pro veškerou svoji profesní činnost. V tomto případě je jedním ze základních kritérií fyzická přítomnost výrobny (provozovny) v regionu.

Přebráno ze zdroje: http://www.tradicebk.cz/

 

Vybranné tradiční výrobky a služby nesou regionální či jinou značku. Ve Zlínském kraji je udělováno pět regionálních značek a ocenění v soutěži Perla Zlínska.

Více informací naleznete na:

www.regionalni-znacky.cz

www.tradicebk.cz

www.pravevalasske.cz

www.tradicnivyrobek.cz

www.perla-zlinska.cz