POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji, projekt, který od roku 2013 realizujeme s podporou Zlínského kraje a dalších partnerů.

Cílem projektu je podpora udržitelné místní ekonomiky, vycházející z přírodního a kulturního dědictví regionu, tradičních technologií a řemesel i dovedností místních obyvatel.  Klíčové je též zaměstnávání obyvatel, využívání místních surovin, prodej v místě či v regionu a minimalizace negativního dopadu na životní prostředí.

Důležitou součástí projektu je spolupráce organizací, které se zabývají podporou místních výrobců, vzájemné sdílení informací i přehledu aktivit v regionu, společná podpora a propagace regionálního značení.

Pro veřejnost a školy připravujeme osvětové akce a programy. Oblíbené jsou exkurze na farmy či dny otevřených dveří, například v Češkově mlýně v Jarcové,  na farmě Agrofyto Horní Lideč, na Ekofarmě Javorník či Veselém gruntu v Janové u Vsetína. Výrobci se prezentovali v červnu na Dni pro přírodu ve Starém Městě a na XVI. Krajské konferenci o EVVO ve Zlíně, na jarmarcích a festivalech. Velké oblibě se těší exkurze dětí na farmy s výukovým programem „Odkud se bere jídlo“ či Školní farmářský den.  V roce 2017 vyhlašujeme již 4. ročník soutěže O titul regionálního výrobce podporující místní udržitelnou ekonomiku ve Zlínském kraji.

Každý rok vydáváme dvě čísla novin Poctivě vyrobené, kde najdete skutečné příběhy výrobců a řemeslníků, farmářů, ale i příklady dobré praxe škol, muzeí či dalších organizací, které se tématu věnují.

V projektu vznikly zajímavé spoty, které jsou ke zhlédnutí na HYPERLINK "http://www.youtube.com/channel/UCMd2X7QpurcxrclZ36nD8hQ" t "_blank" www.youtube.com/channel/UCMd2X7QpurcxrclZ36nD8hQ

 

Aktuální informace  o projektu na webových stránkách www.poctivevyrobene.cz či facebookovém profilu Poctivě vyrobené.

 

Projekt 2

POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji

(duben – listopad 2015)

Cílem projektu je podpořit udržitelnou místní ekonomiku založenou na využívání přírodního a kulturního dědictví regionu, tradičních a environmentálně šetrných výrobků.

Aktivity projektu:

Mapování spotřebitelů (veřejné mínění z hlediska spotřeby a užívání místních výrobků), srovnání s výsledky z roku 2014.

Setkání organizací, které se zabývají podporou místních výrobců - platforma pro vzájemnou spolupráci v rámci udržitelné ekonomiky.

2. ročník soutěže o titul Regionální výrobce podporující místní ekonomiku (vyhlášení, předání certifikátů).

Workshop pro regionální výrobce - účastníky soutěže, téma udržitelný a „zelený“ marketing (ve spolupráci s UTB Zlín).

Vydání 2 čísel novin Poctivě vyrobené, náklad 2000 ks/číslo.

Aktualizace webových stránek www.poctivevyrobene.cz

Aktualizace FB profilu Poctivě vyrobené

uspořádání Dne otevřených dveří u výrobce v regionu

vydávání TZ, článků a zpráv do médií v regionu

vydání materiálů a propagačních předmětů (ověření marketingových nástrojů na podporu tématu)

osvětová akce Poctivě vyrobené se zapojením podpořených výrobců

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje v Podprogramu „Podpora ekologických aktivit v kraji“ v roce 2015 (PF04-15).

Projekt 1

POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji

(prosinec 2013 - březen 2015)

Projekt na zvýšení spolupráce a povědomí při posilování místní ekonomiky na území Zlínského kraje. Aktivity projektu jsou zaměřeny na spolupráci s řemeslníky, drobnými výrobci a zemědělci. Společně s nimi bychom chtěli dosáhnout zvýšení zájmu o regionální výrobky. Pomáháme místním výrobcům zlepšovat znalosti a dovednosti v oblasti udržitelného a „zeleného” marketingu. Podporujeme jejich vzájemnou spolupráci a sdílení příkladů dobré praxe. Představujeme jejich výrobky obyvatelům i návštěvníkům našeho malebného regionu. Projekt tak naplňuje poslání Lísky, jako organizace, která vytváří v regionu sítě pro spolupráci a výměnu zkušeností.

Aktivity projektu: 

1) Mapování potřeb výrobců na regionálním trhu, zájmu a poptávky veřejnosti po regionálních výrobcích 

Na území kraje probíhá průzkum u drobných výrobců, řemeslníků a zemědělců, abychom zjistili, jaké jsou jejich podmínky a potřeby. Druhý průzkum je zaměřen na obyvatele kraje, co si o regionálních výrobcích myslí, co nakupují a čemu dávají přednost. Výstupem průzkumu bude databáze výrobců a základní charakteristika jejich potřeb z hlediska výroby, odbytu, vzdělávání a marketingu. Druhým výstupem bude studie hodnotící současné veřejné mínění obyvatel regionu z hlediska spotřeby a užívání místních výrobků.   

 

2) Vytvoření platformy pro vzájemnou spolupráci v rámci udržitelné ekonomiky 

Projekt podporuje a podněcuje setkávání, výměnu informací, propojování a sdílení kontaktů rozmanitých aktivit a organizací, které se zabývají podporou řemeslníků, drobných výrobců, firem a zemědělců. Výstupem bude deklarace o vzájemné spolupráci a sdílení informací. 

Připojené soubory

 

3) Ocenění a podpora regionálních výrobců podporujících místní udržitelnou ekonomiku 

V regionu byla vyhlášena krajská soutěž o titul „regionální výrobce podporující místní udržitelnou ekonomiku ve Zlínském kraji”

 

 4) Vytvoření marketingových plánů pro regionální výrobce 

Pro výrobce oceněné v soutěži je na 14. října připraven na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jednodenní kurz s úvodem do oblasti marketingu, „zeleného” marketingu, udržitelného rozvoje a místní produkce. Společně s lektory a studenty univerzity si 5 výrobců vytvoří individuální marketingový plán a plán komunikace se zákazníky. Následně budou plány po dobu tří měsíců s asistencí externího konzultanta zavádět do svého provozu či výroby.

 

5) Realizace propagační a osvětové kampaně 

Kampaň vysvětluje výhody udržitelné spotřeby v domácnostech i udržitelnou místní ekonomiku využívající místní přírodní a kulturní zdroje. Propaguje místní výrobu, regionální značky, organizace i výrobce, seznamuje s prodejními místy i příběhy prodejců. 

  • Webové stránky www.poctivevyrobene.cz
  • Dny otevřených dveří na farmách a u regionálních výrobců na 4 místech Zlínského kraje s programy pro rodiny s dětmi.
  • Únorovou masopustní slavnost ve Zlíně – 26.2.2015.
  • 3 questingové regionální stezky, které zahrnují putování za regionálními výrobky od jejich vzniku, původu materiálu až po samotnou výrobu a prodej.
  • Vydání 3 čísel novin Poctivě vyrobené (srpen, září, leden)
  • Vydání tiskovin a článků.
  • Video spoty.
  • Poctivě vyrobené – podpora regionálních produktů ve ZK

Projekt můžete podpořit zakoupením předmětů, například záložky, tašky, svačinové pytlíky, prostírky, klíčenky apod./

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.