Mapování spotřebitelů - průzkum veřejného mínění z hlediska spotřeby a užívání místních výrobků.

Mapování spotřebitelů - průzkum veřejného mínění z hlediska spotřeby a užívání místních výrobků.

V rámci projektu jsme provedli šetření o spotřebě a užívání místních výrobků.

Dotazníkové šetření bylo součástí projektu Poctivě vyrobené- podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji (2015).  Výsledkem je studie hodnotící současné veřejné mínění obyvatel regionu z hlediska spotřeby a užívání místních výrobků. 

Součástí projektu Poctivě vyrobené (2013 – 2015) byly i dva průzkumy. První z nich byl zaměřen na spotřebitele, ve druhém jsme zjišťovali potřeby výrobců, pěstitelů, chovatelů a řemeslníků.

U prvního průzkumu odpovídaly na dotazy převážně ženy, z větší části ve věku do 35 let. Téměř 80 procent tazatelů zná ve svém okolí tradičního regionálního producenta. A téměř všichni dotazovaní ví, kde si tradiční regionální výrobky zakoupit. Podle šetření upřednostňují osobní prodej a prodej zboží na jarmarcích a trzích. Ani ztráta tradičního označení produktu by zákazníky neodradila od dalšího nákupu. Obecně lidé nejvíce vyhledávají regionální potraviny (mléko, máslo, maso apod.) a produkty ekologického zemědělství.

Druhý průzkum byl učiněn prostřednictvím osobního dotazování u regionálních producentů. Zástupci Lísky se podrobně dotazovali především na oblasti, které se pojí s jejich činností - obchod, legislativa, marketing, logistika, prodej apod. Mezi dotazovanými byli drobní řemeslníci a producenti, ale také úspěšní regionální výrobci a farmáři. Nenašel se snad ale vůbec nikdo, kdo by si na nic ve svém počínání nestěžoval. Obecně platí, že regionální producenty velmi zatěžuje byrokracie spojená s podnikáním. Některým chybí zase marketingová podpora, nebo kvalitní obchodní kanály.

Michaela Mitáčková

 Připojené soubory